Je hebt denkers en doeners, en de ergste zijn de denkers die denken dat ...

Je hebt denkers en doeners, en de ergste zijn de denkers die denken dat ze wat doen, oogstte ik een internetwijsheid. Al weet ik niet wat Koen Verhelst, managing partner Think2Act Partners; Peter Scheyltjens, CEO Advipro; Michaël Bremans, CEO BREVU/Groep Mariën; en Ben Deburchgrave, zaakvoerder Pirazzo Sportswear, daarvan denken, of wat ze eraan willen doen.