Eric Gryson gaf een jaar geleden nog ruiterlijk toe dat hij het verschil tussen een operationeel directeur en een CEO niet goed kende. Hij was toen pas de nieuwe CEO van Ricoh Belgium, dat na drie fusies moest consolideren.
...

Eric Gryson gaf een jaar geleden nog ruiterlijk toe dat hij het verschil tussen een operationeel directeur en een CEO niet goed kende. Hij was toen pas de nieuwe CEO van Ricoh Belgium, dat na drie fusies moest consolideren. ERIC GRYSON (RICOH). "Bijzonder goed, denk ik. Al zijn er ook keerzijden aan zo'n opeenvolgende fusies. Soms denkt men: één plus één plus één staat gelijk aan vier. Maar dat is zeker niet altijd waar. Vroeger waren Nashuatec en Ricoh concurrenten, maar nu ze in één groep zitten, proberen anderen marktaandeel af te snoepen. Onze dominantie op de markt blijft vrij groot (45 %), maar we hebben een klein beetje aandeel en omzet verloren (165 miljoen euro in plaats van de gebudgetteerde 170 miljoen). Onze winstgevendheid en kostenbeheersing gingen echter een hele stap vooruit." GRYSON. "Verschillende bedrijfsculturen met elkaar matchen, is allicht het moeilijkste wat er is. Het draait altijd om mensen dus moet je de mensen centraal zetten en er veel mee communiceren. En neen, dat moet niet altijd en alleen gebeuren in het kader van het werk. Ik denk hier aan open bar-bijeenkomsten, aan interne party's of zelfs aan een leuke hotdogroulette. Het droeg allemaal bij tot meer begrip en respect voor de andere. Zelf heb ik daarnaast ook nog ontbijtsessies ingelast waarop jarige personeelsleden werden uitgenodigd om in een totaal open sfeer te praten met elkaar. Ik heb alle mensen in het bedrijf ook aangespoord om niet met hun vragen te blijven zitten, maar ze naar mij te mailen. Via een intern videokanaal kreeg iedereen een antwoord." GRYSON. "Als CEO stond ik erop om van tijd tot tijd ook zelf de stofjas aan te trekken en samen met de onderhoudsploeg op stap te gaan. Wat een verrijking. Op het terrein leer je de echte problemen kennen en snap je beter wie de klanten en de eigen medewerkers écht zijn. Als je op stap bent, hebben de eigen werknemers het tijdens het eerste uur nog over meneer Gryson. Maar het tweede uur zegden ze al Eric tegen mij. Het derde uur gaven ze me al opdrachten. Doe eens dit, doe eens dat. Ik zou het elke CEO aanraden om die ervaringen mee te maken." GRYSON. "Mijn grootste voldoening is dat we de crisis niet aan den lijve hebben ondervonden. Het globale kopieervolume is zelfs vooruitgegaan. In een jaar waarin ontslagen en herstructureringen meer dan ooit aan de orde waren, heeft Ricoh Bel-gium omzeggens iedereen aan boord kunnen houden. De zeventien mensen die ons verlaten hebben, gaven zelf ook de voorkeur aan een financieel aantrekkelijke uitstapregeling omdat ze na jaren trouwe dienst een ander leven wilden. Het leek voor hen alsof ze de Lotto hadden gewonnen toen ze met brugpensioen konden. Ik heb niet begrepen dat daar in bepaalde kringen moeilijk over werd gedaan." Is: CEO Ricoh Belgium Vrije tijd: golf, motor, reizen KC"Bevelen aanvaarden van eigen mensen? Ik kan het elke CEO aanraden"