Gudrun Verschuere is de voorzitter van de netwerkorganisatie van en voor ondernemende vrouwen, Markant. Ze nam de fakkel over van Lieve Droogmans. Markant telt ruim 23.000 leden en organiseert 4000 activiteiten per jaar voor ondernemende vrouwen.
...

Gudrun Verschuere is de voorzitter van de netwerkorganisatie van en voor ondernemende vrouwen, Markant. Ze nam de fakkel over van Lieve Droogmans. Markant telt ruim 23.000 leden en organiseert 4000 activiteiten per jaar voor ondernemende vrouwen. Hoe verliep het eerste jaar als voorzitter? GUDRUN VERSCHUERE. "Het eerste jaar is voorbijgevlogen. Het was vooral een verkennend jaar, waarin ik heb geprobeerd een helikoptervisie te krijgen van het Markant-landschap. Ik vind het voorzitterschap bijzonder verrijkend. Ik ontmoet voortdurend nieuwe mensen op verschillende niveaus." Welke accenten hebt u proberen te leggen? VERSCHUERE. "Het verenigingsleven staat wat onder druk. Er is een groot aanbod aan zinvolle vrijetijdsbesteding en mensen doen aan cherry picking. We proberen boven het maaiveld uit te steken. Mensen die deel uitmaken van een vereniging, voelen zich doorgaans gelukkiger. Dat is een meerwaarde op zich." Staat het vrouwelijk ondernemerschap er goed voor in Vlaanderen? VERSCHUERE. "Het vrouwelijk ondernemerschap zit in de lift, maar vrouwen blijven achterop bij mannen, ondanks het feit dat meer vrouwen dan mannen hoger zijn opgeleid. Vrouwelijk ondernemerschap is nochtans zeer waardevol voor onze economie, want ze zet meer in op banencreatie en focust meer op het evenwicht tussen werk en leven. Vrouwen staan ook garant voor een goed groeitempo en er zijn minder faillissementen. Het ontbreekt vrouwen niet aan ambitie, maar enkele factoren zijn een rem, zoals de perceptie dat een ondernemer mannelijke eigenschappen moet hebben, zoals prestatiedrang. Daarnaast raken vrouwen minder makkelijk aan financiering en moeten ze zich dubbel bewijzen in vergelijking met mannelijke collega's. "Het belangrijkste is evenwel dat er te weinig vrouwelijke rolmodellen zijn en dat vrouwen nog te weinig deelnemen aan netwerken. Op die twee thema's zetten wij in met de uitreiking van de Womed Award en de Belofte van het Jaar, en met ons vrouwelijk professioneel netwerk Artemis. "Het is hartverwarmend van vroegere deelnemers te horen wat de waarde en de draagwijdte van de Womed Award is. De finalisten en de winnaars hebben er professioneel voordeel uit gehaald." Strijdt Markant voor gelijke lonen en quota voor vrouwelijke bestuurders? VERSCHUERE. "Wij vinden het vanzelfsprekend dat vrouwen hetzelfde loon ontvangen voor hetzelfde werk. Daar is geen enkel tegenargument voor. De politiek moet daar dringend werk van maken. Quota voor vrouwelijke bestuurders is altijd een discussiepunt, maar het is vaak de nodige opstap om uit die gewoonte van mannelijke bestuurders, ministers en andere hoge functies te geraken. Zolang er geen evenredige vertegenwoordiging is, blijft positief feminisme nodig. Zelfs het taalgebruik is doordrongen van mannelijke perceptie." Welke boodschap hebt u voor de politiek? VERSCHUERE. "We hebben een vrouwelijke eerste minister, zij is een goed rolmodel. Maar we hebben er nog veel meer nodig in belangrijke politieke functies. Er is nog veel werk aan de winkel."