Beleggen doe je het best gespreid over verschillende activa (aandelen, obligaties, vastgoed, liquiditeit...) en op het juiste moment. Maar de beurs is voor velen te complex geworden. Zelf alle verschillende activa voor een portefeuille selecteren, wordt met de dag moeilijker en het risico van verlies bij een foute keuze is navenant. Je kunt natuurlijk kiezen voor een fonds met alleen aandelen of obligaties. Dan diversifieer je wel al binnen een activaklasse, maar nog niet over de grenzen van de activaklassen heen.
...

Beleggen doe je het best gespreid over verschillende activa (aandelen, obligaties, vastgoed, liquiditeit...) en op het juiste moment. Maar de beurs is voor velen te complex geworden. Zelf alle verschillende activa voor een portefeuille selecteren, wordt met de dag moeilijker en het risico van verlies bij een foute keuze is navenant. Je kunt natuurlijk kiezen voor een fonds met alleen aandelen of obligaties. Dan diversifieer je wel al binnen een activaklasse, maar nog niet over de grenzen van de activaklassen heen. Wat kun je als belegger dan doen om zonder al te veel risico toch meer rendement na te streven? Knut Huys, fondsenspecialist bij Deutsche Bank: "De belegger kan zelf een gespreide selectie van activa maken of daarvoor advies vragen aan zijn bankier. Een gemakkelijker alternatief is om in gemengde fondsen, met zowel aandelen, obligaties als andere activa, te beleggen. Je bepaalt hoeveel je wilt besteden en laat de samenstelling en het beheer van het fonds over aan een ervaren fondsbeheerder en zijn team. De financiële drempel bij fondsen is laag, want erin beleggen kan al met pakweg 100 euro. Je kunt het kapitaal in één keer investeren of periodiek een vast bedrag beleggen, waardoor je minder afhankelijk bent van het juiste instapmoment." Flexibele gemengde fondsen zijn een bijzondere soort gemengde fondsen. Knut Huys: "Deutsche Bank stelt ze al sinds 2007 aan haar klanten voor. Flexibele gemengde fondsen beantwoorden aan belangrijke verwachtingen van de beleggers. Bijvoorbeeld om bij een stijgende beurs te profiteren en bij een dalende beurs de schade zo veel mogelijk te beperken. Anders gezegd: de meeste beleggers zijn uit op rendement zonder al te veel kleerscheuren." "Flexibele gemengde fondsen lossen die verwachting in", vervolgt Huys. "Want de fondsbeheerders stemmen de samenstelling van het fonds af op beursschommelingen en op het marktrisico dat ze voor de verschillende activa verwachten. Belegt een fonds nadrukkelijk in aandelen, maar verwacht de beheerder een dalende aandelenmarkt, dan kan hij het gewicht van de aandelen verminderen (of omgekeerd). Hetzelfde geldt natuurlijk voor obligaties of andere activa. Flexibele gemengde fondsen stellen het behoud van het kapitaal in meerdere of mindere mate voorop, maar ook dat zorgt voor rendement: by loosing less, you gain more. Trouwens, zo is meteen ook het probleem 'wanneer je in een volatiel beursklimaat het best belegt' opgelost." Een tweede belangrijke verwachting van een belegger is om via beleggingen inkomsten te genereren, zoals met de periodieke coupons van obligaties. Knut Huys: "Het is lang niet zeker of obligaties die belofte zullen blijven waarmaken. Om dat euvel voor te blijven, ontwikkelden fondsenhuizen specifieke fondsen, waarbij de fondsbeheerders investeren in activa met hoge rendementen: hoge dividendaandelen, hoogrentende obligaties, obligaties uit de groeimarkten, infrastructuur, vastgoed... De eventuele inkomsten die het fonds zo genereert, kunnen de fondsbeheerders geheel of gedeeltelijk onder hun beleggers verdelen, per maand, kwartaal... Zo'n uitkering kan voor de belegger een welkom extra inkomen zijn, tijdens de beroepsloopbaan of naast het wettelijke pensioen." "Een combinatie van flexibele en inkomstengenererende gemengde fondsen kan bijzonder interessant zijn", zegt Knut Huys nog. "Dan zou je als belegger profiteren van de opwaartse beursbewegingen, beschermd zijn tegen al te sterke neerwaartse bewegingen en toch een periodiek inkomen kunnen ontvangen." Beleggen in een gemengd fonds is een verstandige beslissing, maar beleggen in een aantal gemengde fondsen tegelijk is nog beter. Knut Huys: "Elke fondsbeheerder heeft de vrijheid om een eigen strategie en aanpak te ontwikkelen en uit te voeren. Er is niet één beste oplossing, maar een combinatie van fondsen met verschillende visies en strategieën is altijd goed. Bij Deutsche Bank stelden we om dezelfde reden een fonds samen met daarin de best presterende gemengde fondsen in de markt. Het zijn onze eigen deskundigen die dat fonds beheren." Er is niet één beste oplossing. Een combinatie van fondsen met verschillende visies en strategieën is altijd goed.