De tendens in de wereld van de zakelijke dienstverlening is integratie. Hugo Peumans met SAP en ASAP Interim heeft dat al lang begrepen. Uitzendarbeid, sociaal advies, loonadministratie, werving en selectie... de klant vraagt een geïntegreerd aanbod. Maar de wetgever verbiedt het.
...

De tendens in de wereld van de zakelijke dienstverlening is integratie. Hugo Peumans met SAP en ASAP Interim heeft dat al lang begrepen. Uitzendarbeid, sociaal advies, loonadministratie, werving en selectie... de klant vraagt een geïntegreerd aanbod. Maar de wetgever verbiedt het.De Belgische uitzendwereld wordt beheerst door enkele grote buitenlandse groepen. Op Creyf's na, moeten de Belgische bedrijven zich beperken tot de rol van lokale voortrekker. In Limburg staat ASAP-Interim mee vooraan. Bovendien is het een spectaculaire groeier : in '95 plus 32 % (tegen een marktgroei van 19 %), vorig jaar plus 25 % (tegen een marktgroei van 5,7 %). ASAP klokt daarmee in '96 af op 592 miljoen frank omzet. In '92 was het maar 150 miljoen. Winstcijfers voor '96 zijn nog niet beschikbaar, maar vorig jaar was dat 5 miljoen frank. In Limburg ondervindt ASAP concurrentie van de traditionele nationale groepen, maar ook van enkele andere sterke lokale spelers zoals Limburgs Interim Bedrijf, BIK Interim, Actief Interim en Midas Uitzendkantoor (zie grafiek). 94 % van de ASAP-omzet wordt in de vijf Limburgse kantoren behaald : Genk, Maasmechelen, Hasselt, Sint-Truiden en Bree. De rest komt uit Leuven, een kantoor dat in november '94 werd opgezet als uitbreidingsexperiment. Want net als de meeste andere regionale spelers verlaat ASAP schoorvoetend zijn thuisbasis. Vlaams-Brabant is het eerste doel. Antwerpen het tweede. Daarvoor voert ASAP momenteel onderhandelingen over een samenwerkingsakkoord. ASAP wil ook op eigen kracht groeien : eind deze maand gaat er een nieuw kantoor open in Lommel en later op het jaar nog een in Vlaams-Brabant (Zaventem of Aarschot). En in Genk waar het allemaal in '88 begonnen is komt er een apart kantoor voor bedienden. Ook dat is een doorbraak voor ASAP, dat tot nu toe 87 % arbeiders levert. Tot aan de opening van Leuven was dat zelfs 97 %.ASAP is gegroeid uit het in '79 opgerichte Sociaal Adviesbureau Peumans (SAP). SAP bood human resources-beleid aan voor kmo's die daar zelf geen tijd en energie wilden aan besteden. Oprichter Hugo Peumans had het klappen van de zweep geleerd op de personeelsdienst van Ford Genk. In '81 werd loonadministratie en wat later werving en selectie aan het dienstenpakket toegevoegd. In '88 volgde de uitzendarbeid, via de (wettelijk verplichte) aparte entiteit ASAP. ASAP legde zich vooral toe op de toeleveringsbedrijven van Ford. Vandaar de specialisatie in arbeiders. Een waaier van diensten is de toekomstZowel SAP als ASAP richten zich in de eerste plaats op kmo's. "Onze sterke punten zijn snelheid, flexibiliteit en vertrouwen van de klant," zegt Hugo Peumans. "Vooral dat laatste is belangrijk. We doen geen hard selling, we zijn eerder relatiegebonden. We denken op de lange termijn. Onze toegevoegde waarde ligt in het feit dat we een ruime knowhow in huis hebben, dat we voor alles specialisten hebben." Ook andere collega-concurrenten zien dat in. Adecco (de fusie van Adia en Ecco) doet aan werving en selectie, outplacement, opleidingen, detachering enzovoort. Creyf's nam niet zo lang geleden outplacer Bureau De Vlaminck over en het wil in alle richtingen van de sociale diensten diversifiëren. Marktleider Interlabor kondigde onlangs aan naar een breder dienstenpalet te willen evolueren. "De wetgever moet ons laten ondernemen," klaagt Hugo Peumans. Hij zet zich daarmee af tegen de wettelijke beperkingen die opgelegd worden aan de groepswerking zoals onder meer SAP/ASAP die ontwikkelt. Uitzendarbeid en werving en selectie moeten strikt gescheiden blijven. Maar de markt is die scherpe opdeling in vakjes al lang voorbijgestoomd. Uitzendarbeid is meer en meer een selectie-instrument voor tijdelijke arbeid geworden. Niet voor niets leid 40 % van de uitzendcontracten tot een vast contract. Bovendien willen bedrijven een full service en geen compartimentering. Hugo Peumans : "De wetgever vergeet dat de markt van ons iets anders vraagt." Op de uitzendmarkt hebben sommigen moeite met die nieuwe aanpak. ASAP wordt bijvoorbeeld verweten selectie gratis aan te bieden aan bedrijven die uitzendkrachten bestellen. Als dat waar zou zijn, is dat koppelverkoop. Hugo Peumans ontkent categoriek : "Beide activiteiten zijn strikt gescheiden."ASAP Interimheeft een beperkt kapitaal van 5 miljoen frank (en een eigen vermogen van 13,7 miljoen). "Een verhoging is nog niet nodig," commentarieert Hugo Peumans. "We voeren een strak debiteurenbeleid ( nvdr 67 dagen klantenkrediet tegen gemiddeld 83 voor de hele sector). Nieuwe klanten worden ook zorgvuldig gescreend. Daardoor hebben we een goede cliënteel. Als we het kapitaal toch zullen moeten verhogen, dan zal het waarschijnlijk met een externe inbreng zijn. Er zijn kandidaten genoeg." De uitzendsector werd in '95 en begin '96 geteisterd door een verschrikkelijke prijzenslag. Hoofdzakelijk het gevolg van een strijd om de leiderspositie tussen Interlabor en Vedior Interim. "Je moet meedoen aan zo'n prijzenslag," zegt Eric Vanlessen, regiomanager ASAP Interim en in zijn vrije tijd trainer van tweedeklasse-voetbalclub Patro Eisden. "Maar voor ons is rendabiliteit belangrijker dan marktaandeel. We hebben zware prijsdiscussies gehad met sommige vaste klanten. Wij bieden echter toegevoegde waarde, door onze juridische dienst, omdat we onmiddellijk ter plaatse komen in geval van problemen enzovoort. Maar je kan natuurlijk niet te veel méér vragen." Gevolg is dat ASAP Interim moet snoeien in zijn kosten. "We hebben bijvoorbeeld een zeer actief veiligheidsbeleid gevoerd, waardoor het aantal arbeidsongevallen sterk is gedaald en onze polis goedkoper is geworden," zegt Theo Stulens, gedelegeerd bestuurder ASAP Interim. Als er een ongeval gebeurt, analyseren we dat samen met de klant om een herhaling te vermijden." Ook verdere automatisering snijdt in de kosten. ASAP Interim kan ook hier profiteren van de knowhow van SAP. Momenteel wordt overgeschakeld naar een netwerk dat via ISDN-lijn de verschillende kantoren moet verbinden. Vanlessen : "Een klein voorbeeld van de besparingen door automatisering : de uitzendkracht krijgt bij het einde van de opdracht onmiddellijk zijn C4 mee, we moeten het niet opsturen en sparen een postzegel en envelop."SAP geeft sociaal adviesASAP Interim is de laatste jaren geëxplodeerd, maar ook SAP groeit, zij het aan een lager tempo. 25 medewerkers, drie kantoren (Genk, Hasselt en Sint-Truiden), 1100 klanten en 56 miljoen frank omzet (tegen 34 miljoen in '93), dat zijn de kerncijfers van SAP. De activiteiten :Loonadministratie is de belangrijkste.Werving en selectie : wordt straks in een aparte entiteit ondergebracht. Zopas heeft SAP een mondeling fusie-akkoord bereikt met het Hasseltse kantoor ASC (zie kader Fusie). Het overnemen van het personeelsbeleid (outsourcing). In '79 startte SAP daarmee voor een nevenbedrijf van Ford Genk. Vandaag doet het dat onder andere bij een andere toeleverancier van Ford : Rieter Automotive Systems (180 medewerkers). De begeleiding van buitenlandse bedrijven die werknemers detacheren naar België. Het gaat hoofdzakelijk om Nederlandse en ook wel Duitse bedrijven uit de bouw- en metaalsector die hier geen filiaal hebben. SAP zorgt ervoor dat die ondernemingen in orde zijn met de administratieve bollenwinkel die België vereist.SAP werktnog steeds voor de bakker om de hoek, maar voor het meer gesofisticeerde advies zijn de klanten vooral grotere kmo's met 100 à 250 werknemers. "Ook dit soort werk willen we verder uitbouwen door partners te zoeken buiten de provincie," zegt Frank Van Baelen, algemeen directeur SAP. "Er lopen ook een paar experimenten met een partner voor vorming en opleiding ( Sirkant in Mol). Dat is een aanvullende dienstverlening bij ons traditioneel pakket." "We zijn een sociaal adviesbureau," concludeert Hugo Peumans. "We zijn géén sociaal secretariaat dat leeft van de voorschotten van de sociale bijdragen. Onze klanten betalen hun bijdragen rechtstreeks. Wij geven advies. We zijn een nv, geen vzw."GUIDO MUELENAER FRANK VAN BAELEN, HUGO PEUMANS, THEO STULENS EN ERIC VANLESSEN Een stevig team voor geïntegreerd sociaal advies.