G érard Mestrallet, de président directeur général van Suez, is nog steeds gehecht aan het land van Jacques Brel. Hij controleert hier onder meer Electrabel. Suez is geëvolueerd van een zeer diverse groep - van foie gras tot vastgoed - naar een van 's werelds grootste energie- en milieugroepen. Op dit moment maakt Mestrallet moeilijke tijden mee: voor 2002 werd een verlies van 900 miljoen euro aangekondigd. En dus is Mestrallet aan het herstructureren...

G érard Mestrallet, de président directeur général van Suez, is nog steeds gehecht aan het land van Jacques Brel. Hij controleert hier onder meer Electrabel. Suez is geëvolueerd van een zeer diverse groep - van foie gras tot vastgoed - naar een van 's werelds grootste energie- en milieugroepen. Op dit moment maakt Mestrallet moeilijke tijden mee: voor 2002 werd een verlies van 900 miljoen euro aangekondigd. En dus is Mestrallet aan het herstructureren en verkopen geslagen. België wordt niet ontzien. GìRARD MESTRALLET (SUEZ). "We moeten rekening houden met de veranderde situatie. We bevinden ons in een omgeving met een erg zwakke groei en een waardevermindering van de activa, terwijl de normale waarde van de schuld niet vermindert. Daarom zijn we in het tweede semester van 2002 met een vermindering begonnen en gaan we in die richting verder." MESTALLET. "Het is een algemene halvering, die zeker niet op alle niveaus dezelfde weerslag zal hebben. Electrabel zal zijn investeringen voor onderhoud op de normale manier voortzetten. Voor de verdeling van de dunnere investeringsenveloppe zullen we drie criteria gebruiken: de rentabiliteit, het genereren van liquiditeiten en een geringe blootstelling aan externe risico's, vooral voor de opkomende landen." MESTRALLET. "De details van de centrale organisatie zullen op 6 maart worden bekendgemaakt, wanneer we de jaarresultaten voorstellen. De fusie tussen GMB en Tractebel gebeurt in de loop van het jaar. Het is een snel, subtiel en delicaat proces. De centrale functies worden samengevoegd, ook al blijven ze verdeeld tussen Parijs en Brussel. We vermijden dubbele functies. Het geheel wordt geleid door een uitvoerend comité met de topmensen van de verschillende takken: Willy Bosmans en Dirk Beeuwsaert voor de energie en Christian Morin en Jacques Petry voor het milieu." MESTRALLET. "Er zullen geen gedwongen afvloeiingen komen, maar de mensen zullen op een andere manier worden ingezet. Dat geldt zowel voor Parijs als voor Brussel." De overheveling van de filialen van Tractebel naar Electrabel wordt in België als nogal doorzichtig beschouwd. Het zou de bedoeling zijn om cash naar Suez te versassen.MESTRALLET. "Dat is niet nodig, wij hebben cash. Onze schuldenlast zal trouwens niet veranderen, want Electrabel wordt integraal geconsolideerd. Die operatie is essentieel voor de nieuwe structuur van de groep. Een van de sleutels van de groep is de convergentie tussen gas, elektriciteit en diensten. Electrabel was uitsluitend elektriciteit. Het lijkt me dan ook logisch dat Electrabel zijn activiteiten wil uitbreiden naar het gas en de diensten." Guy Legrand, Robert van Apeldoorn [{ssquf}]"De mensen zullen op een andere manier worden ingezet."