WIE

Matthias Francken (31)
...

Matthias Francken (31) Algemeen directeur van de erfgoedorganisatie Herita. Hij volgt Margit Bal op. Herita beheert erfgoedsites in Vlaanderen, brengt erfgoedactoren samen en versterkt en stimuleert het draagvlak voor erfgoed bij het brede publiek. Matthias Francken was kabinetschef van minister van Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken (N-VA) en van Vlaams minister van Begroting, Fiscaliteit, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). Hij werkte voordien bij Deloitte en begon zijn loopbaan met politiek parlementair werk. "Herita wil de erfgoedsector versterken, erfgoedsites ontwikkelen, beheren en ontsluiten, en een sterke vrijwilligerswerking uitbouwen", zegt Francken. "Ik ben ervan overtuigd dat er een groot draagvlak is om ons prachtige erfgoed te renoveren, te beheren, te herbestemmen en toegankelijk te maken voor het publiek. Daar kan iedereen aan bijdragen. Door sites te bezoeken, door als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken of door te investeren in erfgoed. Herita wil daarvoor de referentie worden en alle goede initiatieven mee ondersteunen." "In het Verenigd Koninkrijk werkt de National Trust met het motto ' for everyone, for ever'. Dat moet Herita ook uitstralen", zegt Francken. "Door samen te werken met lokale overheden aan projecten, door verschillende beleidsdomeinen te ondersteunen en te versterken, en door bij te dragen aan de diversiteit van de erfgoedorganisaties die in Vlaanderen actief zijn." "Ik ben ervan overtuigd dat Herita klaar is om dat waar te maken. We gooien de deuren open en reiken iedereen de hand, van particuliere erfgoedliefhebbers tot grote investeerders en overheden." Lezen, fietsen, lopen.