Driekwart van de Belgen maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg. Dat blijkt uit een grootschalige online-enquête over dit thema bij 7674 mensen door de privéverzekeraar DKV en Roularta, de uitgever van onder meer Trends en Knack.
...

Driekwart van de Belgen maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg. Dat blijkt uit een grootschalige online-enquête over dit thema bij 7674 mensen door de privéverzekeraar DKV en Roularta, de uitgever van onder meer Trends en Knack. Als de overheid moet besparen op gezondheidszorg, vindt bijna 48 % van de respondenten het stimuleren van aanvullende ziekteverzekeringen de beste maatregel. Zo'n 39 % wil patiënten meer zelf laten betalen in functie van hun risicogedrag (alcohol, drugs, sigaretten ...), terwijl 30 % vindt dat patiënten meer zelf moeten betalen in functie van hun inkomen. Twaalf procent ziet heil in het plafonneren van de terugbetaling door de overheid. Bijna twee derde van de respondenten vindt dat de gezondheidskosten vooral stijgen door de veroudering van de bevolking, terwijl zowat 39 % ook de schuld legt bij nutteloze onderzoeken, 36 % bij nieuwe medische technieken en 35 % bij stijgende erelonen. Bijna 29 % wijst op het stijgende geneesmiddelenverbruik. De helft van de respondenten kan zich niet vinden in de stelling dat gezondheidszorg belangrijker is dan pensioenuitkeringen, maar 42 % vindt van wel. De meeste ondervraagden zijn positief over hun gezondheidstoestand. Bijna 70 % geeft zich een 7, 8 of 9 op een schaal van 1 tot 10. Circa 42 % zegt gezond te leven en 5 % zelfs zeer gezond. Zeven procent leeft naar eigen zeggen ongezond. Om de gezondheid op peil te houden, let de grote meerderheid op de voeding, terwijl 42 % aan sport doet en 27 % regelmatig op vakantie gaat. Zo'n 43 % heeft minstens eenmaal per jaar een medische check-up en 30 % alleen wanneer hij zich minder goed voelt. De helft van de ondervraagden vindt dat hun uitgaven voor gezondheidszorg nog binnen hun budget passen. Ruim 20 % vindt van niet. Bijna 8 % kreeg dit jaar medisch noodzakelijke zorgen of onderging een operatie zonder die te kunnen betalen. Ruim 9 % moest het voorbije jaar noodzakelijke zorgen uitstellen omdat die voor hen onbetaalbaar waren. Bijna negen op tien ondervraagden hebben een aanvullende hospitalisatieverzekering, 33 % via de werkgever, 31 % bij een privéverzekeraar en 25 % bij een ziekenfonds. Zowat 84 % vindt dat de overheid de aanvullende hospitalisatieverzekering fiscaal aftrekbaar moet maken. Opvallend is ook dat ruim 45 % van de ondervraagden vindt dat medische kosten te wijten aan risicogedrag niet terugbetaald moeten worden. De meesten weten niet dat de verplichte Vlaamse zorgverzekering een extra vergoeding biedt voor niet-medische kosten voor zorgbehoevenden. De enquête toont aan dat Belgen geen moeilijke patiënten zijn. Ze zijn meestal tevreden tot zeer tevreden over hun huisarts en specialist. Maar ruim de helft vindt dat hij als patiënt niet correct wordt geïnformeerd over de kosten van een behandeling. Tot slot heeft het voorstel om de gezondheidszorg te splitsen tussen de regio's meer tegen- dan voorstanders. Be.L.