Het Brussels-joodse produktiehuis Endless gaat met zijn cd-rom "The History of the Holocaust" rechtstreeks de Amerikaanse markt op. Een unicum in België.
...

Het Brussels-joodse produktiehuis Endless gaat met zijn cd-rom "The History of the Holocaust" rechtstreeks de Amerikaanse markt op. Een unicum in België.Wie in de Belgische cd-rom-branche peilt naar de naam Endless, krijgt voorlopig nog nul op het rekwest. Dit produktiehuis uit Elsene investeerde 12 miljoen frank in de aanmaak van "The History of the Holocaust", een interaktief cd-rom-schijfje van 650 Mb (megabyte) waarop 40 minuten historisch archiefmateriaal, video, foto's, tekst en geluid zijn samengeperst. Begin '96 komt de titel op de VS-markt. Endless sloot hiervoor vorige week een exclusief kontrakt met de Amerikaanse distributeur Logos Research Systems.Dergelijke deals zijn vrij uitzonderlijk in België. Het aantal spelers aktief in de produktie van cd-roms is op de vingers van één hand te tellen. En dit soort witte merels zoals het Leuvense Hypervision, dat samen met het Davidsfonds de cd-rom "Encyclomedia '96" op de markt brengt verzorgt dan nog meestal zelf zijn distributie en waagt zich niet verder dan de professionele of lokale publieksmarkt.Endless niet. Dit produktiebedrijfje opgestart in februari jl. mikt enkel op eindgebruikers en wil resoluut de internationale toer op. "Het distributiekontrakt met Logos waarborgt ons een afzet van 30.000 stuks in de eerstkomende 18 maanden, " zegt Richard Schlirf, gedelegeerd bestuurder. "Dit biedt ons een gegarandeerde inkomst van 150.000 dollar (nvdr - Endless int 14,5 % op ieder verkocht cd-rom-schijfje). In totaal denken we zo'n 100.000 schijfjes in de VS te kunnen verkopen, gespreid over pakweg 4 jaar. "COPYRIGHTS.De aanmaak van "The History of the Holocaust" was geen sinecure. Aan de produktiefaze ging duur en tijdrovend speurwerk in archieven en dokumentatiecentra allerhande vooraf. "Een gigantische klus, " weet Dominique Prudhomme. "Niet minder dan 20 % van ons budget ging op aan copyrights voor beeldmateriaal. Voor de inhoud en historische objektiviteit deden we een beroep op de Britse Holocaust-expert David Cesarani, direkteur van het Institute of Contemporary History and Wiener Library in Londen. "Endless rekent op 30.000 stuks om break-even te zijn met het "Holocaust"-projekt, aldus Schlirf. Een deel van het produktiebudget in totaal 400.000 dollar of 12 miljoen frank kon het bedrijf al van bij de opstart losweken bij het Brusselse Gewest : dat verstrekte 5,6 miljoen frank renteloze lening voor prototype-ontwikkeling. "Hiermee hebben we de interface van onze cd-rom aangemaakt, " aldus Richard Schlirf. Nog eens 3 miljoen kwam van het Europese fonds Club d'Investissements Media. En de rest ? "Autofinanciering, " zegt Schlirf. Endless kan profiteren van een netwerk. In de firma participeren vier vennootschappen : het reklame-adviesbureau Traces (30 %), het PR-kantoor Twogether & Partners (30 %), de consultancyfirma LBS (20 %) en Zenab (20 %), een filmproduktiehuis. Dominique Prudhomme één van de pioniers achter die bedrijven en kreatief direkteur bij Endless legde samen met zijn partners Alberto Zaccaï, een ontwerper van expositiestands, en Elie Levy, architekt van winkelruimten, 13 jaar terug de basis voor wat een gediversifieerde kommunikatiegroep lijkt te worden.JOODS.De namen en kontakten van de pioniers verwijzen duidelijk naar een joodse achtergrond. Prudhomme : "Het idee voor de "Holocaust"-cd-rom ontstond eigenlijk begin dit jaar toen we met Twogether & Partners voor Unilease een interaktieve cd-rom in de verkoop van auto's voorbereidden. " De stap naar de beeld- en media-industrie bleek gauw gezet. Endless zocht zeven gespecializeerde medewerkers bijeen en vond de nodige kontakten via het zusterbedrijf Zenab dat 3 jaar terug o.a. de bioskoopfilm "Just Friends" (van Marc-Henri Wajnberg) mee produceerde.Voor de Franstalige versie van zijn cd-rom want het bedrijf wil tevens de Franse (en op termijn ook de Duitse) markt op rekent Schlirf op het Centre de la Documentation Juive Contemporaine in Parijs, dat wellicht 40 % van de 3 miljoen frank vertalingskosten op tafel zal leggen. "We blijven niet stilzitten, " glimlacht hij. "Zien we opportuniteiten of hebben we iets nodig, dan pakken we de telefoon en vragen het. "Die entrepreneurs-reflex is volgens Schlirf het verschil tussen zijn bedrijf en de cd-rom-sektor in België. "Ils ne bougent pas, " verwoordt hij in z'n typisch Brussels Frans. Endless heeft een tweede cd-rom-projekt in de pijplijn zitten : "The Religions of the World". Wellicht voor distributie of financiering poogt Endless nu verklapt Schlirf even kontakten te leggen met IBM in Parijs."We willen uitgever worden van kwaliteitsvolle referentiewerken, " vat Richard Schlirf samen. "We zijn ervan overtuigd dat er een markt is voor dit soort onderwerpen die zich situeren in de domeinen van de kunst, maatschappij, geschiedenis en godsdienst. De cd-rom wordt dan voor families, biblioteken en scholen een kompakte databank. "Dat distributeur Logos Research Systems dit jaar de cd-rom "The Dead Sea Scrolls Revealed" (van producent Pixel Multimedia) op de Amerikaanse markt bracht, hiervoor van het ministerie van Onderwijs de Adult Education Award kreeg en al 30.000 stuks over de toonbank zag gaan, moet een hart onder de riem steken.PDPDOMINIQUE PRUDHOMME EN RICHARD SCHLIRF (ENDLESS) "We willen kwaliteitsvolle referentiewerken uitgeven. "