"OPGEFOKTE WINDOWS 3.11".
...

"OPGEFOKTE WINDOWS 3.11".Laat ons duidelijk zijn : Windows 95 is geen afgeslankte versie van Windows NT, dat andere 32 bits-besturingssysteem van Microsoft. Het is, integendeel, een 32 bits-remake van de kern van het oude, 16-bits Windows for Workgroups 3.11, met een nieuwe gebruikersinterface toegevoegd. Vandaar de verschillen met NT : Windows 95 is alleen voor Intel-processoren, werkt niet op computers met meerdere processoren (nochtans een must voor hedendaagse serverbesturingssystemen) en is ook niet zo goed beveiligd als Windows NT. Dat laatste kan dan weer geen Dos of Windows 3. x drivers gebruiken.Windows 95 is ook niet in alle omstandigheden preemptive multitasking. Preemptive multitasking veronderstelt dat het besturingssysteem en niet de toepassingen de volledige kontrole heeft op het toewijzen van faciliteiten aan programma's. Windows 95 is wèl volledig preemptive multitasking met 32 bits Windows 95-toepassingen en met Dos-toepassingen. Maar 16 bits Windows-toepassingen gebruiken tegenover elkaar het cooperative multitasking model van Windows 3.1, waarbij de toepassingen zelf beslissen of ze voor een andere taak kunnen onderbroken worden, of niet. Onveilig ! roepen sommige critici over Windows 95 (ze worden graag door IBM geciteerd). Zij verwijzen naar het (relatief, maar toch) frekwente vastlopen van Windows 3. x, als een toepassing weer eens een stuk geheugen probeert te adresseren, dat niet aan haar is toegewezen. Dat is mogelijk bij Windows 3. x omdat alle toepassingen én het besturingssysteem er één adresseringsruimte gebruiken. Volgens critici zou Microsoft dat koncept voor Windows 95 niet wezenlijk hebben gewijzigd. OS/2 Warp daarentegen is door zijn koncept wèl volledig preemptive multitasking, zelfs met Dos-toepassingen, beweert IBM. Haarkloverij waar de gebruiker niets van merkt, antwoordt Microsoft daarop. Ons ontwerp garandeert kompatibiliteit (onder andere drag en drop-overdraagbaarheid van gegevens tussen toepassingen), (véél meer) snelheid én efficiënt geheugengebruik (Windows 95 draait binnen 4MB).LINKEN.Ander verschilpunt met het pc-besturingssysteem van IBM : OS/2 en Windows 95 verdoezelen beide wààr een bepaald bestand zich op de computer (voor Windows 95 zelfs op het netwerk) bevindt. Windows 95 doet dat met "link" bestanden (LNK bestanden), kleine bestanden van zo'n 250 bytes die verwijzen naar de plaats waar het "echte" bestand is opgeslagen. Wie met de Explorer (zeg maar file manager) een bestand overbrengt naar de desktop krijgt de opties "Move Here", "Copy Here" of "Create Shortcuts Here". De shortcut is de Windows 95-term voor een "link". Maakt u zo'n link, dan maakt u in feite een LNK-bestand, dat, als u zijn ikoon aanklikt, zelf het programma opstart waarnaar het verwijst. Wat als dat laatste programma intussen is hernoemd en/of verplaatst ? Dan gaat Windows 95 op zoek naar dat bestand om er de link mee te herstellen. Een zwakke oplossing, vindt IBM, dat er zich op beroemt dat bij OS/2 deze aanpassing automatisch gebeurt en voortvloeit uit het objekt-georiënteerde ontwerp van OS/2.De kapaciteiten van OS/2 Warp van IBM nemen echter niet weg dat de gebruikersinterface van Windows 95, tenminste voor de leek, superieur is aan wat OS/2 te bieden heeft. En dat geldt, zacht uitgedrukt, ook voor de marketing power, waarmee Windows 95 wordt ondersteund. Tenslotte had IBM met OS/2 in 1994 minder dan 5 % van de markt en dat verhaal weegt door : welke software-ontwikkelaar wil toepassingen schrijven voor zo'n (relatief) kleine kopersgroep ?