Deze week moest Pieter-Antoon Seghers, de zoon van Hendrik Seghers, zich voor de Dendermondse handelsrechtbank verdedigen tegen zowel de banken als het parket. Het parket vraagt het faillissement van Seghers Genetics, het bedrijf dat geleid wordt door Pieter-Antoon Seghers. Eerder stelde de handelsrechtbank op vraag van de banken al twee pandverzilveraars aan. De doodsklokken luiden voor Seghers Genetics, dat in 1968 nog mede door grootvader Hector Seghers werd opgericht. Het bedrijf doet aan de veredeling van varkensrassen.
...

Deze week moest Pieter-Antoon Seghers, de zoon van Hendrik Seghers, zich voor de Dendermondse handelsrechtbank verdedigen tegen zowel de banken als het parket. Het parket vraagt het faillissement van Seghers Genetics, het bedrijf dat geleid wordt door Pieter-Antoon Seghers. Eerder stelde de handelsrechtbank op vraag van de banken al twee pandverzilveraars aan. De doodsklokken luiden voor Seghers Genetics, dat in 1968 nog mede door grootvader Hector Seghers werd opgericht. Het bedrijf doet aan de veredeling van varkensrassen. Voor Pieter-Antoon Seghers betekent dit een eerste grote test van zijn tot op heden weinig uitgesproken ondernemerschap. Hij zelf is nog steeds erg optimistisch. Seghers: "Ik heb een investeerder gevonden die via een kapitaalverhoging wil zorgen voor het voortbestaan van het bedrijf. Dat die zo laat is gekomen, heeft natuurlijk te maken met het feit dat hij nu betere voorwaarden kan krijgen dan vroeger. Hij wil investeren in een bedrijf dat nog niet failliet is. Anderen willen het misschien liever eerst over de kop zien gaan."Seghers noemt zijn bedrijf een onderneming met een toekomst, maar hij beseft dat die toekomst zonder de Verenigde Malderse Compagnie zal zijn, de holding van Hendrik die via Seghers Genetics + Nutrition Seghers Genetics controleert. Het krediet van Hendrik lijkt opgebruikt. Minderheidsaandeelhouders, bankiers en de meeste kaderleden zijn de megalomane plannenmaker Hendrik beu. Ook zoon Pieter-Antoon beseft dat de invloed van vader minstens moet worden teruggedrongen. "De door ons voorgestelde redding van de groep betekent dat de invloed van de Verenigde Malderse Compagnie sterk zal verwateren," zegt hij. Pieter-Antoon is geboren op 31 januari 1958 en is de zoon van Jacqueline Quermia, de eerste echtgenote van Hendrik en lid van een welvarende Leuvense familie met sterke bindingen met de brouwerij Stella Artois. Hij studeerde rechten aan de KU Leuven, is gehuwd en heeft twee kinderen. Al zeer snel trad hij op als de zakelijke rechterhand van zijn vader. Zo speelde hij eind jaren zeventig - hij was nog student - naast zijn vader een belangrijke rol in de laatste avonturen van Seghers International, de failliete holding die het vorige avontuur van Hendrik Seghers controleerde. Een verhaal dat in scandalitis eindigde. Voor veel buitenstaanders is Pieter-Antoon de zoon van de vader, een man zonder eigen profiel die in de schaduw leeft van een van de meest dominerende ondernemers die België kent. "Hij schrikt ervoor terug om zijn eigen weg te gaan," zegt een gewezen topdirecteur van de groep-Seghers. Maar terwijl bijna alle ex-kaderleden van de groep zich zeer kritisch uitlaten over Hendrik, is dat niet het geval voor Pieter-Antoon. Een voormalig manager met goede contacten met de familie: "Ik kan u verzekeren dat Pieter-Antoon een correct man is." Zowat iedereen is het erover eens dat Pieter-Antoons karakter sterk verschilt van dat van zijn vader. Hij is niet de wilde plannenmaker waar je mee moet oppassen. Hij is bovendien mediaschuw, maar lijkt - net als zijn vader - wat aangetast door een soms ongeloofwaardig overkomend optimisme. Maanden nadat bleek dat zijn bedrijf geen geld meer had om varkensvoer te kopen, verstuurde hij nog e-mails over de omzetgroei en de betere financiële situatie die een nieuwe joint venture zou gaan opleveren.Binnen Seghers Genetics, waar hij sinds 1999 zijn bureau heeft, is hij de man geweest die zorgde voor de uitbouw van de Amerikaanse dochterondernemingen Seghersgenetics Inc. en Seghersgenetics USA LC., die eind vorig jaar goed waren voor 37% van de omzet. Daarvoor verbleef hij van 1997 tot 1999 in het Amerikaanse Iowa. Onlangs wist hij daar een overeenkomst te sluiten waarbij hij gedeeltelijk de activa van het Britse Newsham Hybrids overnam en waardoor de omzet er verdrievoudigde tot 75% van de groepsomzet. Dat werd met een converteerbare lening gefinancierd door derden, waaronder moeder Jacqueline Quermia en de Amerikaanse partners, de familie Mitchell. Die krijgen een meerderheid van 59% in de Amerikaanse dochter. Deze terugkeer van Quermia zal Hendrik vermoedelijk matig kunnen appreciëren. Pas in 2005 kan Seghers Genetics via een call weer de meerderheid nemen. Het probleem is echter dat ook de Amerikaanse rekeningen zijn geblokkeerd. Het lot van Pieter-Antoon Seghers is nu in handen van de Dendermondse handelsrechter. Willy Van Damme [{ssquf}]Pieter-Antoon lijkt - net als vader Hendrik - wat aangetast door een soms ongeloofwaardig overkomend optimisme.