De concurrentie in het kleine wereldje van aanwervingen op het Net wordt steeds scherper. Een van de Belgische pioniers op dit vlak, Jobs & Career, kan nog wel even teren op zijn verworvenheden - meer dan 5000 mensen bezoeken dagelijks de site -, maar toch voelt het bedrijf steeds meer de hete adem van zijn collega's, die vaak ook zijn vijanden zijn. Immers, de strijd om het bepalen van het aantal bezoekers op de verschillende sites is verbeten. De koek die moet worden verdeeld, liegt er dan ook niet om: de "papieren" markt voor werkaanbiedingen wordt in België geschat op zo'n 3,5 miljard frank. Een kleine verschuiving van het budget richting Web zorgt al snel voor een niet te verwaarlozen opbrengst. Doordat de kwaliteit van deze sites stijgt, vormen ze ook concurrentie voor de selectie- en aanwervingsbureaus, waar nog meer te halen valt dan in de markt van de kleine advertenties.
...

De concurrentie in het kleine wereldje van aanwervingen op het Net wordt steeds scherper. Een van de Belgische pioniers op dit vlak, Jobs & Career, kan nog wel even teren op zijn verworvenheden - meer dan 5000 mensen bezoeken dagelijks de site -, maar toch voelt het bedrijf steeds meer de hete adem van zijn collega's, die vaak ook zijn vijanden zijn. Immers, de strijd om het bepalen van het aantal bezoekers op de verschillende sites is verbeten. De koek die moet worden verdeeld, liegt er dan ook niet om: de "papieren" markt voor werkaanbiedingen wordt in België geschat op zo'n 3,5 miljard frank. Een kleine verschuiving van het budget richting Web zorgt al snel voor een niet te verwaarlozen opbrengst. Doordat de kwaliteit van deze sites stijgt, vormen ze ook concurrentie voor de selectie- en aanwervingsbureaus, waar nog meer te halen valt dan in de markt van de kleine advertenties. Uit de boot"Indien de traditionele selectie- en aanwervingsbureaus in de nabije toekomst hun klanten geen nieuwe toegevoegde waarde kunnen bieden, zullen zij een belangrijk marktaandeel verliezen." Deze conclusie staat te lezen in het Internet recruiting intelligence report: Lessons for the global 500. Het rapport is van iLogos (http://www.ilogos.com), een advies- en servicebureau gespecialiseerd in aanwerving via Internet. Het bedrijf is in Canada opgericht door een Belg, Yves Lermusiaux, die hiervoor heeft samengewerkt met zijn Amerikaanse tegenhanger AIRS. De studie van iLogos baseert zich op de rekruteringswijze van vijftig bedrijven uit de Fortune Top 500. "De auteurs voorspellen de opkomst en de snelle ontwikkeling van on line testing en zogenaamde resume management software, die het aanwervingsproces voor het Web zullen stroomlijnen en optimaliseren," vat de elektronische nieuwsbrief HRM News samen. iLogos kwam tot de vaststelling dat in januari 1998 slechts 17% van de ondervraagde bedrijven actief gebruikmaakte van Internet om personeel aan te werven. Een jaar later was dit al 45%. Het aantal passieve wervers is in dezelfde periode gestegen van 12% naar 15%. Gemiddeld staat Internet garant voor 7% van de aanwervingen, terwijl de ondervraagde bedrijven slechts 1,5% van hun budget voorbehouden voor rekrutering via het Web. Een Noord-Amerikaanse studie die bij 1000 bedrijven is uitgevoerd door Recruiters' Network, een vereniging die zich bezighoudt met aanwerving via Internet (http://www.recruitersnetwork.com/poll), toont aan dat 34,2% van de ondernemingen met meer dan 10.000 arbeidskrachten, één voltijdse werknemer in dienst heeft voor elektronische aanwerving. Bijna drie vierde van de bedrijven is van plan om in de komende maanden een groter deel van het budget te spenderen aan aanwerving via het Net. Zo'n 10% kent hieraan al de helft van zijn budget toe. "Binnen twee jaar," zo verklaart consultant Forrester Research, "zullen bedrijven op internationaal vlak 29% minder besteden aan gedrukte reclame en 126% meer aan reclame op Internet. De traditionele media zullen alleen nog dienst doen om het imago hoog te houden." Doeltreffendheid gezochtVoor dit alles zal Internet wel zijn doeltreffendheid moeten aantonen. Niettegenstaande de enquête van iLogos besluit dat aanwerving via Internet de "aanwervingscyclus" met zo'n 20 dagen inkort, zijn de werkgevers niet altijd overtuigd: 38% van de ondervraagden verklaart dat het Web zeer doeltreffend is wanneer het gaat om IT-personeel, maar slechts 8% vindt dat dit ook geldt voor bijvoorbeeld managementfuncties. Dit moet wel worden gerelativeerd, aangezien 80% van de ondervraagde bedrijven van mening is dat bij het Internet de kwaliteit van de reacties hoger ligt dan bij aanwervingen via de andere media.Men moet dus niet alleen de surfers ervan overtuigen de jobsites te bezoeken, maar men moet ook de bedrijven wijzen op de voordelen van dit nieuwe hulpmiddel. Vandaar dan ook dat Richard Feldbrugge, oprichter van Jobs & Career, verheugd is over het opduiken van nieuwe concurrenten op het Belgische net. "Steeds meer mensen bezoeken onze site en ook het aantal adverteerders neemt toe," stelt hij vast. Sinds februariis ook Monster.be operationeel, de Belgische tak van het Amerikaanse netwerk Monster.com, een onderdeel van TMP Worldwide (aanwerving & selectie). In de Verenigde Staten alleen al bekijken maandelijks 7,5 miljoen mensen de 200.000 jobaanbiedingen op de website. De Belgische site is onlangs gemoderniseerd: "Veel bedrijven klagen erover dat ze te veel of niet voldoende kandidaturen binnenkrijgen," stelt Christophe Nottebaert, algemeen directeur van de onderneming. Wanneer Coca-Cola op zoek is naar een marketingassistent(e), komen er honderden CV's binnen. Zelfs al gaat het hier om elektronische sollicitaties, dan nog kost het veel tijd deze allemaal te bekijken. Daarom heeft Monster.be voor de wervers een systeem ingevoerd om alle aanvragen snel te verwerken. Zij krijgen direct het CV van alle sollicitanten die een geschikt profiel hebben, maar kunnen nu ook prioriteiten toekennen aan criteria in dat profiel. Zo kunnen ze beslissen of ze al dan niet de CV's willen ontvangen die niet volledig voldoen aan alle door hen gestelde eisen. Elk CV krijgt een beoordelingscijfer op 100 en de onderneming kan zelf kiezen of ze CV's aanneemt die bijvoorbeeld maar 50 of 75 behalen. Wanneer de geschikte profielen zijn overgemaakt, moet de werver alleen nog op het icoontje "reageren" klikken en alle informatie die nodig is om de sollicitaties te beantwoorden wordt onmiddellijk doorgestuurd. Een bepaald CV bevalt u wel, maar u bent bang het kwijt te raken of te vergeten? Monster.be beschikt over managementsoftware die u toelaat om het CV op te bergen in een virtueel dossier, om in uw on line-agenda een afspraak te plannen met de sollicitant, om opmerkingen in verband met de kandidatuur te noteren of om het CV door te sturen naar een collega. Een gelijkaardige dienst wordt ook aangeboden aan de sollicitanten.Nauwkeuriger selecterenJobs & Career, met als aandeelhouders de oprichter van het bedrijf en Ad Valvas, reageert vanaf oktober met een volledig vernieuwde website, de derde in vier jaar tijd. De site zal sterk gericht zijn op sollicitanten en de rubriek CV wordt aanzienlijk uitgebreid en verfijnd. Bezoekers zullen bij hun kandidatuur een foto kunnen voegen. Het Brusselse bedrijf is ook van plan verscheidene nieuwe rubrieken op te nemen - beginners, plaatselijke interims, aanwerving & selectie enzovoort - om zowel sollicitanten als bedrijven de mogelijkheid te bieden gerichter te zoeken. "Ons beleid is er eigenlijk niet op gericht iedere zes maanden de site te veranderen," zegt Richard Feldbrugge, "maar de concurrentie verscherpt en we moeten steeds meer diensten aanbieden om onze klanten te behouden." Op de personeelssitesbreidt de waaier informatie voortdurend uit: zo brengt het Vlaamse vacature.be een on line-versie van het gelijknamige weekblad, maar geeft ook informatie over de juridische aspecten van human resources. Op de site kan men zelfs on line zijn nettosalaris berekenen door het ingeven van enkele gegevens (brutosalaris, statuut enzovoort). Bij Jobs & Career vindt u dan weer HRM-net, een zeer goed gedocumenteerde site die zich vooral richt op leidinggevende functies. Dit alles is nauwelijks te vergelijken met wat er te vinden is op de Nederlandse en de Amerikaanse websites, maar de Belgische markt is dan ook relatief klein.MARIE BRANDELEER