Denk twee keer na voor u in 2023 een zitje in de raad van bestuur van een multinational aanvaardt. Het wordt wellicht een jaar dat de vraag nog prangender wordt hoe een bedrijf over zijn milieu-, sociale en bestuurswaarden - kortweg ESG - rapporteert. Het is een politiek thema geworden. Dat dreigt de pogingen te fnuiken om de bedrijfsrapportage te standaardiseren, zodat bedrijven niet langer overstelpt worden met verschillende eisen die afhangen van de kant van de oceaan waar ze zich bevinden.
...

Denk twee keer na voor u in 2023 een zitje in de raad van bestuur van een multinational aanvaardt. Het wordt wellicht een jaar dat de vraag nog prangender wordt hoe een bedrijf over zijn milieu-, sociale en bestuurswaarden - kortweg ESG - rapporteert. Het is een politiek thema geworden. Dat dreigt de pogingen te fnuiken om de bedrijfsrapportage te standaardiseren, zodat bedrijven niet langer overstelpt worden met verschillende eisen die afhangen van de kant van de oceaan waar ze zich bevinden. 2023 moet het jaar van een harmonisatie worden. De Amerikaanse beurswaakhond SEC werkt samen met de Europese Unie en andere beursregulatoren in Azië en internationale organisaties aan een standaardisering van de rapportage over klimaatgerelateerde risico's van bedrijven. De bedoeling is beleggers een betere indruk te geven van welke bedrijven hun activiteiten aanpassen aan de realiteit van de klimaatverandering en welke impact bedrijven op het milieu hebben. Maar de door de SEC voorgestelde regel die grote bedrijven zou verplichten te rapporteren over de klimaatgerelateerde risico's en de uitstoot van broeikasgassen in het boekjaar 2023, is gestoten op fel verzet van Republikeinse wetgevers, ministers van Justitie van Republikeinse staten en lobbygroepen uit het bedrijfsleven. Het thema zal waarschijnlijk nog sterker onder vuur worden genomen, nu de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigen hebben veroverd bij de tussentijdse verkiezingen. In juni 2022 heeft het Hooggerechtshof een uitspraak gedaan die de mogelijkheden van het Environmental Protection Agency beperkt om de uitstoot van energiecentrales in te tomen. Sommige Republikeinse wetgevers hebben die uitspraak gebruikt als bewijs dat de SEC zijn regulerend boekje te buiten gaat. Alles is dus klaar voor een fel juridisch gevecht. De Europese Unie is een stap verder. Eind 2022 zal ze naar verwachting een richtlijn voor de duurzaamheidsrapportage voor ondernemingen uitvaardigen, die bijna 50.000 bedrijven zal verplichten duurzaamheidsgerelateerde informatie te publiceren over hun businessmodel, strategie en productieketen. Ze verwacht half 2023 nieuwe standaarden te publiceren die sommige bedrijven een jaar later voor het eerst zullen gebruiken voor hun rapportage. Begin 2023 wordt de EU-taxonomie geïntroduceerd, met zes criteria die vaststellen hoe duurzaam de bedrijfsactiviteiten zijn. Toch is de ESG-regulering zelfs in Europa meer omstreden dan het lijkt. De Russische invasie in Oekraïne en de risico's van de energiecrisis hebben geleid tot een herbezinning over energiezekerheid en hoog oplopende elektriciteits- en gasrekeningen. De productie van aardgas en kernenergie zal in het nieuwe jaar als groen beschouwd worden in de EU-taxonomie. De veranderende spelregels voor ESG maken het moeilijker voor bedrijven om in te schatten aan welke eisen hun rapportage zal moeten voldoen. Ze weten dat het veel zal kosten. Maar hoe meer de rapportage-eisen zullen verschillen tussen rechtsgebieden zoals de Europese Unie en Amerika, hoe duurder en tijdrovender ze zullen worden.