Lien De Pau, de oprichtster van het consultancybedrijf Morpheus, voelde zich nooit aangesproken tot de bestaande ondernemersnetwerken. "Ik vind ze saai, nogal gericht op mannen, en in sommige opzichten ronduit seksistisch. Daarenboven merkte ik dat heel veel bekwame vrouwen best wel zin hebben om een eigen zaak te beginnen, maar de stap toch niet zetten. Jammer." Ze is wellicht niet de enige die er zo over denkt, want na twee maanden heeft haar nieuwe netwerk Zekervanhaarzaak.com ruim duizend leden.
...

Lien De Pau, de oprichtster van het consultancybedrijf Morpheus, voelde zich nooit aangesproken tot de bestaande ondernemersnetwerken. "Ik vind ze saai, nogal gericht op mannen, en in sommige opzichten ronduit seksistisch. Daarenboven merkte ik dat heel veel bekwame vrouwen best wel zin hebben om een eigen zaak te beginnen, maar de stap toch niet zetten. Jammer." Ze is wellicht niet de enige die er zo over denkt, want na twee maanden heeft haar nieuwe netwerk Zekervanhaarzaak.com ruim duizend leden. Vanwaar dat succes? De Pau: "Als we een evenement organiseren, waken we erover dat het niet saai en oubollig wordt. Doordat we als jonge vrouwen zelf aan het roer staan, hebben we meer geloofwaardigheid bij vrouwen. Bovendien is onze definitie van 'succes' niet met een dikke auto rondrijden, geld verdienen en veel personeel aanwerven. Het snel stijgende succes van ons netwerk bewijst dat er behoefte is aan een fris alternatief. Vrouwen zeggen ook dat ze bij ons eindelijk thuiskomen." De onderneemster verwijst naar een onderzoek van het creativiteitsagentschap Flanders DC en een eigen enquête, waaruit blijkt dat vrouwen vooral niet ondernemen uit angst om te mislukken. "Terwijl ze vaker hogere diploma's hebben en in hun sector meer ervaring hebben dan hun mannelijke collega's. Bovendien hebben ze 15 procent minder kans om failliet te gaan. Alle angst is dus overbodig", zegt Lien De Pau. In de Facebook-groep van het ondernemersnetwerk vinden vrouwelijke ondernemers een uitlaatklep voor hun twijfels en vragen. Zich kwetsbaar opstellen is volgens De Pau geen zwakte, maar een sterkte: "De beste ondernemers op lange termijn blijven zich ter discussie stellen. Alleen interpreteert de ondernemerswereld, die vooral stoelt op meer masculiene eigenschappen, dat als een zwakte. Als vrouwen zich daarvan bewust zijn en er slim mee omgaan, trekken ze veeleer aan het langste eind." Het is zeker niet de bedoeling van het netwerk om het onderscheid tussen mannen en vrouwen op de spits te drijven. Lien De Pau vindt veeleer dat we allemaal masculiene en feminiene eigenschappen in verschillende verhoudingen bezitten. "Een van de belangrijkste eigenschappen van ondernemers is omgaan met risico's. Maar risicobereidheid is een masculiene eigenschap, waarvan we nu beseffen dat die heel destructief kan zijn. Kijk naar de bankencrisis", zegt De Pau. Het masculiene ondernemersmodel -- het geloof in winst maken als hoogste goed en in onbeperkte groei -- is volgens De Pau wat achterhaald. Ze ziet hoe de wereld nu een vrouwelijker kant uitgaat: er is een evolutie naar sociaal en ecologisch ondernemen en tijdelijk samenwerken in plaats van een hiërarchische bedrijfsstructuur op te bouwen. "In onze maatschappij halen feminiene eigenschappen de overhand. Dat speelt in ons voordeel." De Pau wil dit jaar met haar netwerk 20.000 vrouwen aan het ondernemen krijgen. "Door veel te reizen besef ik dat het ondernemerschap in Europa slaapt. Dat boezemt me angst in", zegt De Pau. "De regelgeving wil niet mee, de procedures zijn nog vaak complex, er is weinig flexibiliteit, er is weinig kapitaal ter beschikking. Daarbovenop word je als ondernemer nog altijd verguisd, zeker in België. Ofwel doe je het slecht, ga je failliet en krijg je een zware stempel. Ofwel doe je het goed, verdien je veel geld en word je uitgescholden voor sjoemelaar. Er is nog een lange weg te gaan. Enkel ondernemerschap zal ons uit de economische crisis trekken. Want elke starter creëert twee banen: een nieuwe in zijn eigen zaak en één oude baan die vrijkomt. Dat vergeten we soms." Annelies De Waele