HéT LOBBY-EVENEMENT VAN 2004

In Brussel vindt op 11 en 12 maart 2004 de derde European Business Summit ( EBS) plaats. Dat grootschalige lobby- en netwerkevenement is georganiseerd door de Europese Commissie en de werkgeversverenigingen Unice en VBO. Thema voor dit jaar: o nderzoek en innovatie als motor voor meer werkgelegenheid.
...

In Brussel vindt op 11 en 12 maart 2004 de derde European Business Summit ( EBS) plaats. Dat grootschalige lobby- en netwerkevenement is georganiseerd door de Europese Commissie en de werkgeversverenigingen Unice en VBO. Thema voor dit jaar: o nderzoek en innovatie als motor voor meer werkgelegenheid. "Onderzoek en innovatie zijn bijzonder belangrijke instrumenten om de Europese economie competitiever te maken," meent Didier Malherbe, managing director van EBS. "Van de 17,5 miljard euro die de Europese Unie uittrekt voor onderzoek, is een groot deel nog niet gebruikt. Tijdens EBS kunnen bedrijven hun onderzoeksplannen promoten en contacten leggen om tenders in de wacht te slepen." De European Business Summit is één van de belangrijkste fora voor overleg tussen de Europese beleidsmakers en het bedrijfsleven. De absolute top uit politiek, ambtenarij en ondernemingen zakt af naar dit evenement. Ook Philippe Busquin, Europees Commissaris voor Onderzoek, spreekt er. Hij wil de Europese overheidsuitgaven aan onderzoek verhogen naar 3 % van het bruto nationaal inkomen. Meer info: www.ebsummit.org Momenteel houdt de Europese Commissie een consultatieronde over de herziening van de EU-richtlijn over werktijden. Belangengroepen mogen meepraten over wat moet veranderen aan de richtlijn uit 1993, die stelt dat werknemers iedere dag recht hebben op een rustperiode van elf uur en 's nachts niet langer mogen werken dan acht uur. Jaarlijks moeten werknemers ook ten minste vier weken vakantie krijgen. De richtlijn beperkt een werkweek tot ten hoogste 48 uur. Tot dusver maakten vooral de Britten gebruik van de uitzonderingen daarop, maar nu willen ook andere EU-landen uitzonderingen invoeren, zeker in de gezondheidszorg en de horeca. Werkgeversverenigingen pleiten ook voor meer flexibiliteit in de nieuwe richtlijn over werktijden. Zegt Eric van der Laar van Unizo: "Een nieuwe Europese richtlijn zou voor België een mooie aanleiding kunnen zijn om de gedateerde arbeidswet uit 1971 aan te passen aan de realiteit van vandaag." Wellicht zal de nieuwe richtlijn ook regels uitvaardigen over werknemers die overnachten op het werk, zoals artsen en brandweermannen. Onlangs bepaalde het Europees Hof van Justitie dat die uren meetellen als volwaardige arbeid. Frits Bolkestein, Europees Commissaris voor de Interne Markt, heeft net een consultatieronde achter de rug over de Europese wetgeving die grensoverschrijdende betalingen regelt. De Commissie wil de huidige regels verbeteren, omdat ze vaak onduidelijk zijn en slecht worden toegepast. Zo zijn - tegen de Europese afspraak in - grensoverschrijdende overschrijvingen in bepaalde lidstaten nog steeds duurder dan binnenlandse transacties. Bolkestein wilde voor 15 februari 2004 input uit de sector over de mogelijke verbeteringen. Hij stelt voor om het maximum aantal dagen voor de verwerking van een grensoverschrijdende betaling te verlagen van zes naar drie. Het meenemen van rekeningnummers naar het buitenland vindt Bolkestein op korte termijn niet haalbaar. Meer info: www.europa.eu.int/comm/internal-market/consultations/index-en.htm 27 februari 2004: Deadline voor consultatieronde bij DG Transport over efficiënte methoden om veiligheid van transport via lucht en zee te garanderen. Meer info: www.europa.eu.int/comm/ transport/intermodality/its/index-en.htm 27 februari 2004: Deadline consultatie bij DG Handel over de gevolgen van handelsovereenkomsten voor duurzame ontwikkeling. Meer info: http://europa.eu.int/comm/trade/issues/global/sia/index-en.htm of http://trade-info.cec.eu.int/consultations/index.cfm 29 februari 2004: Deadline consultatie voor herziening van de doelstellingen van het Zesde Kaderprogramma voor onderzoek naar duurzame energie. Meer info: www.europa.eu.int/comm/ dgs/energy-transport/rtd/wp-revision/index-en.htm 29 februari 2004: Deadline consultaties bij DG Interne Markt over collectieve investeringen (CIU's). Meer info: www.europa.eu.int/comm/internal-market/regcapital/index-en.htm 1 maart 2004: Deadline van consultatieronde bij DG Belastingen en Douane-unie over toekomstige regels voor EU-handelsovereenkomsten met bepaalde (ontwikkelings)landen. Meer info: www.europa.eu.int/yourvoice/consultations/index-en.htm 5 maart 2004: Deadline consultatieronde bij DG Externe Relaties over het TACIS-programma voor technische samenwerking en EU-steun aan landen in Oost-Europa en Centraal-Azië. Meer info: www.europa.eu.int/yourvoice/consultations/index-en.htm 11 en 12 maart 2004: European Business Summit in Brussel. Zie bericht hiernaast. Meer info: www.ebsummit.org 20 maart 2004: Deadline consultatie over controle op de aanwezigheid van veterinaire medicijnen in voedsel. Meer info: www.europa.eu.int/comm/ food/consultations/cons2-en.htm 21 maart 2004: deadline consultaties Europese richtlijn over technische standaarden voor bloedtest, bloedbanken, bewaren en verspreiden van bloed. Meer info: www.europa.eu.int/comm/ health/ph-consultations/blood-consult-en.htm Mathilde Sanders