Elia, dat werd opgericht bij de vrijmaking van de energiemarkt, is de netbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet (30.000 tot 380.000 volt). Het distributienetwerk in ons land wordt beheerd door intercommunales. De Belgische gemeentes en intercommunales zijn veruit de grootste aandeelhouder van Elia via Publi-T (45,22 % van het kapitaal) en Publipart (2,52 %). De rest wordt vrij verhandeld op de beurs.
...

Elia, dat werd opgericht bij de vrijmaking van de energiemarkt, is de netbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet (30.000 tot 380.000 volt). Het distributienetwerk in ons land wordt beheerd door intercommunales. De Belgische gemeentes en intercommunales zijn veruit de grootste aandeelhouder van Elia via Publi-T (45,22 % van het kapitaal) en Publipart (2,52 %). De rest wordt vrij verhandeld op de beurs. De aandeelhouders hebben geen reden tot klagen: de koers is de afgelopen vier jaar met 35 procent gestegen. Het dividend werd opgetrokken van 1,38 euro in 2010 tot 1,54 euro in 2013, ondanks de economische crisis die woog op de getransporteerde volumes en de terugval van de OLO-rente op tien jaar tot 1,33 procent. Die rente op een tienjarige Belgische overheidsobligatie dient als referentie voor de berekening van de monopolierente die Elia ontvangt op basis van meerjarentarieven, die worden vastgelegd met de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Creg). Elia heeft zijn resultaten verbeterd door kostenbesparingen en de overname van 50Hertz, de beheerder van het transmissienet in het voormalige Oost-Duitsland. Om die operatie van 810 miljoen euro rond te krijgen, heeft Elia een alliantie gevormd met het Australische fonds Industry Funds Management (IFM), dat 40 procent van 50Hertz heeft overgenomen. Over de eerste helft van 2014 leverde het aandeel van Elia in 50Hertz 63 procent van de totale winst op. De nettowinst van het Duitse net steeg met 46 procent tot 99,4 miljoen euro, tegenover 75 miljoen over het hele jaar 2010. Elia heeft zijn kostenefficiëntie in Duitsland fors kunnen verbeteren, en tegelijk kunnen profiteren van de sterke vraag naar de verbinding van windmolenparken in de Baltische Zee. Met de overname van 50Hertz heeft Elia zich ook meer financiële flexibiliteit kunnen verschaffen. Zijn verplichting om 85 procent van de winst uit te keren, geldt alleen voor de winst die het haalt uit zijn Belgische net. Het heeft zich daarom ook kandidaat gesteld voor de overname van Admie, de beheerder van het Griekse transmissienet, waarvan de Griekse overheid 60 procent wil verkopen voor 1,5 miljard euro. Elia zou opnieuw samenwerken met IFM om de financiering van die zeer strategische operatie rond te krijgen. Met die overname zou Elia een ware Europese omvang krijgen, met een aanwezigheid in Noord- en Zuid-Europa, terwijl zijn Belgische net al dienstdoet als draaischijf in West-Europa. Door de windmolens in de Baltische Zee te verbinden met de Griekse zonnepanelen (en windmolens), zou Elia een centrale plaats innemen in het Europese netwerk van hernieuwbare energie. Maar de wedstrijd is nog lang niet gespeeld. Er werden nog drie andere kandidaten geselecteerd, waaronder Terna, de beheerder van het Italiaanse net. Dat bedrijf werkt al samen met Admie voor transnationale verbindingen en het heeft onlangs aangegeven dat het uitbreiding zoekt buiten de landsgrenzen. Een andere kandidaat is de Chinese reus State Grid Corporation of China (SGCC), de grootste speler in de sector, die in China 1,1 miljard mensen bedient en een expansiebeleid voert in het buitenland, met name in Brazilië, Australië en Europa. In Europa heeft het 25 procent van de Portugese operator overgenomen voor 387 miljoen en 35 procent van het Italiaanse CDP Reti, de toekomstig controlerende aandeelhouder van Terna, voor een bedrag van 2,1 miljard euro. SGCC wedt dus op twee paarden om Admie in handen te krijgen. Het zou opnieuw kunnen overtuigen met een zeer gul bod. Volgens het agentschap Reuters stelt SGCC zich tevreden met minder hoge rendementen en intervenieert het niet in het beheer, wat de autoriteiten wel kan bekoren. Zelfs in het geval van een overname van Admie is het dus mogelijk dat Elia niet meer de rendementen realiseert die het heeft gehaald met 50Hertz. Bovendien heeft de Griekse minister van Energie gewag gemaakt van noodzakelijke investeringen van 2,5 miljard euro om het elektriciteitsnet op de eilanden te verbeteren (om hernieuwbare elektriciteit te kunnen gebruiken) en om het Griekse net te koppelen aan de buurlanden. Tegen 15 keer de verwachte winst voor dit jaar is Elia correct gewaardeerd. Maar de resultaten zullen de komende tijd onder druk staan. De Belgische tienjarige rente blijft dalen. In 2012-2013 heeft 50Hertz bovendien niet-recurrente winst gerealiseerd door de versnelde recuperatie van investeringskosten, en in het eerste halfjaar 2014 via de terugname van provisies. Toch blijft Elia voor beleggers een manier om zich te beschermen tegen een stijging van de rente door de aanpassing van de gereguleerde tarieven in België. Gezien de impact van 50Hertz zal dat zich niet meer automatisch weerspiegelen in de dividenden. De afgelopen jaren heeft het management van Elia echter bewezen voorstander te zijn van een geleidelijke verhoging van het dividend. Elk jaar wordt de coupon met enkele centen verhoogd. Vandaag bedraagt het brutorendement 4 procent. CÉDRIC BOITTEMet de overname van Admie zou Elia een Europese omvang krijgen.