De Belgische markt van huishoudtoestellen mag dan al enkele jaren slabakken, toch gaat er elk jaar zo'n 60 miljard frank in om. Een behoorlijk bedrag, dat wordt verdeeld onder de onafhankelijke detailhandelaars en de gespecialiseerde ketens van witgoed (de grote elektrische toestellen) en bruingoed (hifi, video).
...

De Belgische markt van huishoudtoestellen mag dan al enkele jaren slabakken, toch gaat er elk jaar zo'n 60 miljard frank in om. Een behoorlijk bedrag, dat wordt verdeeld onder de onafhankelijke detailhandelaars en de gespecialiseerde ketens van witgoed (de grote elektrische toestellen) en bruingoed (hifi, video). In tegenstelling tot de meeste andere Europese landen zijn in België de kleine zelfstandige zaken van elektrische huishoudtoestellen ruim bedeeld. De grote ketens halen nog geen 20% van de markt. En toch is de Brusselse onderneming Krëfel uitgegroeid tot een vaste waarde in het landschap van de gespecialiseerde distributie. Met een omzetcijfer van 3,2 miljard frank in 1997 - voor 1998 voorspelt de groep 3,8 miljard frank - geeft zij ketens als Hugo Van Praag of Eldi het nakijken. "Onze groei is grotendeels te danken aan het feit dat wij onze winkels hebben opengesteld voor nieuwe productgamma's: telecommunicatie, autoradio's en videocamera's," verklaart Pascal Poulet, verkoopdirecteur en kleinzoon van de stichter, de omzetstijging. Het cijfer moet trouwens nóg omhoog: Krëfel besliste begin dit jaar om zich ook met volle overgave te storten op de sector van de ingerichte keukens. "In bepaalde productgamma's evolueren we steeds meer naar inbouwmateriaal," aldus Poulet. "Om inbouwapparaten te verkopen, moet je er ook de meubels bij kunnen leveren." Midden oktober nam de elektro- en hifiketen ook de uitbating over van de vier Joossen-winkels in Wilrijk, Merksem, Dendermonde en Wetteren, beter bekend als Jumbo Electro. De twintig personeelsleden van Jumbo Electro haalden totnogtoe samen een omzet van 300 miljoen frank. Televisies aan huis.Ook al is het een Duits klinkende naam, Krëfel is een puur Belgisch product dat bovendien zijn familiaal karakter wil behouden. In 1958 richtte Marcel Poulet de onderneming Correxpo op. In eerste instantie richtte deze handelaar zich op postorderverkoop van televisies. Een gloednieuw product voor die tijd. "Hij stuurde reclame naar de mensen," vertelt zijn kleinzoon. "Als een consument belangstelling toonde voor een aanbieding, kreeg hij het bezoek van een vertegenwoordiger thuis." Pas in 1965 werd een eerste verkooppunt geopend in Brussel. Het kreeg de naam Krëfel mee, volgens Poulet uit bewondering voor de Duitse kwaliteit en het imago van ernst en degelijkheid dat de naam oproept. Marcel Poulet was, vooraleer hij zijn eigen onderneming boven de doopvont hield, aan de slag geweest als vertegenwoordiger van een Duitse firma, gevestigd in Krefeld. Vandaar de naam. Al snel ontstond een netwerk in de belangrijkste stadscentra. De vastberadenheid om elektrische huishoudtoestellen te verkopen tegen schappelijke prijzen in een periode waarin andere bedrijven prijzen hanteerden om een imago van luxeproduct hoog te houden, was meer dan ooit aanwezig. Ambities voor de periferie.Correxpo wordt momenteel bestuurd door de twee zoons van Marcel Poulet, die trouwens zelf nog geregeld op de zetel van Krëfel in Grimbergen aanwezig is. Intussen beschikt Krëfel, dat in totaal 380 personen tewerkstelt, over vijftig verkooppunten in ons land - dit jaar alleen al gingen er drie nieuwe zaken open.De vestigingsstrategie is intussen wel fundamenteel gewijzigd. Het bedrijf kiest voortaan resoluut voor de periferie, waar grotere winkels mogelijk zijn en de toegankelijkheid optimaal is. Vandaag zijn er nog slechts een vijftiental winkels in de stadscentra gelegen. "Wij zouden graag nog op heel wat plaatsen vestigingen openen," merkt Pascal Poulet op. "Het probleem is dat het niet zo eenvoudig is om een vergunning te krijgen voor grote oppervlakten van minimum 1000 vierkante meter, zoals wij die ambiëren."Met zijn blik op de kaart gericht, wijst de jonge verkoopdirecteur Belgisch Luxemburg aan, waar het bedrijf volgens hem nog te weinig aanwezig is. De grens overgaan? "Dat is niet aan de orde van de dag," verzekert hij. "Vooraleer we ons op andere gebieden storten, moeten we eerst ons overwicht op de thuismarkt verzekeren. Vooral als je bedenkt dat de sector sinds 1993 een daling kent van het aantal verkooppunten in België van 3600 naar 3000."J-M L