Vlamingen aan de top ?
...

Vlamingen aan de top ?Electrabel staat voor belangrijke wendingen in zijn bestaan. De broodnodige sympathie van de gemeenschap versterken en onderhouden, is gezond bedrijfsbeleid. Een belangrijk Vlaams kaderlid : "Wie zich bij Electrabel niet in de overheersende Franstalige cultuur inschuift, maakt geen carrière, ondanks de officiële verklaringen van de top van Electrabel en de top van Tractebel. Deze onderneming vindt opvallend weinig bekwame mensen tussen haar duizenden Vlaamse personeelsleden." In de herfst van '97 verlaat Stan Ulens, een Vlaming, de onderneming als directeur-generaal productie en transport. Daarna ziet de algemene directie het dagelijks bestuur eruit als volgt : gedelegeerd bestuurder Hansen (F), directeur-generaal productie Beeuwsaert (N), directeur-generaal transport Hella (F), directeur-generaal distributie Vlaanderen Dupon (N), directeur-generaal distributie Brussel Connerotte (F), directeur-generaal Wallonië Hugé (F), directeur-generaal personeelszaken Marchal (F), directeur-generaal marketing & financiën Bosmans (N), directeur-generaal strategie Snyers (F). De heer Snyers was al lid van het directiecomité, echter geen lid van de algemene directie maar wel steeds aanwezig om taalredenen. Electrabel telt zes Franstaligen op negen leden van de algemene directie, wat omgekeerd evenredig is met de winstbijdrage van Vlaanderen bij Electrabel. Het stadsgewest Brussel wordt in het organigram gelijkgesteld met Vlaanderen en Wallonië. Het drieledige België minoriseert 65 % van de bevolking. Werk aan de winkel voor onder meer Paul De Keersmaecker en Antoon Dieusaert, de twee onafhankelijke Vlaamse bestuurders van moeder Tractebel. Jean-Pierre Hansen nuanceert : "Verschillende hogere kaderleden van Electrabel, onder meer Jean-Pierre Depaemelaere, Emmanuel van Innis en Emmanuel Delperdange, hebben Electrabel verlaten voor belangrijke andere functies binnen de groep Tractebel. Wij hebben ze moeten vervangen, wat gevolgen heeft voor de structuren van Electrabel." Bovendien, zegt de gedelegeerd bestuurder : "Denk ook aan de volgende elementen. Paul Bulteel, een Vlaming, werd op mijn persoonlijke voordracht benoemd tot secretaris-generaal van Unipede, Marc Debaets, een Vlaming, secretaris van de raad van bestuur, neemt deel aan de algemene directie, Sophie Dutordoir, Vlaming, werd onlangs benoemd tot verantwoordelijke voor de corporate communication op het niveau Electrabel, en neemt in die hoedanigheid eveneens deel aan de algemene directie. Als beleidsbeginsel heeft Electrabel nooit een methode van quota toegepast en dat zal zo blijven." JEAN-PIERRE HANSEN (ELECTRABEL) Zes Franstaligen op negen leden van de algemene directie is té ongenuanceerd, er zijn andere elementen.