"De interesse in Linux is een emotionele reactie op Microsofts licentiepolitiek," zegt John Mein, researchdirecteur bij marktonderzoeker Gartner Research. Linux is een goedkope concurrent van Windows. Op 1 augustus 2002 voerde Microsoft een nieuw licentiesysteem voor Microsoft Office in, Software Assurance, waarvan Gartner meent dat het tussen 33% en 107% duurder is dan het vorige. Klanten die geen Software Assurance kopen, moeten telkens de volle pot betalen als ze naar een nieuwe versie van Office upgraden. De opgedrongen prijsverhoging heeft zo'n schok veroorzaakt dat voor het eerst sinds de tijd van Lotus en WordPerfect grote organisaties alternatieven onderzoeken. Overhe...

"De interesse in Linux is een emotionele reactie op Microsofts licentiepolitiek," zegt John Mein, researchdirecteur bij marktonderzoeker Gartner Research. Linux is een goedkope concurrent van Windows. Op 1 augustus 2002 voerde Microsoft een nieuw licentiesysteem voor Microsoft Office in, Software Assurance, waarvan Gartner meent dat het tussen 33% en 107% duurder is dan het vorige. Klanten die geen Software Assurance kopen, moeten telkens de volle pot betalen als ze naar een nieuwe versie van Office upgraden. De opgedrongen prijsverhoging heeft zo'n schok veroorzaakt dat voor het eerst sinds de tijd van Lotus en WordPerfect grote organisaties alternatieven onderzoeken. Overheden zoals het Brussels Gewest en de Franstalige Gemeenschap bekijken vandaag of en in hoeverre ze met open source-software kunnen gaan werken. Open source is software die iedereen naar eigen behoefte kan aanpassen en die zonder beperking gekopieerd mag worden. Deze software wordt vooral door vrijwilligers gemaakt, zij het met de steun van grote bedrijven als IBM, HP of Sun Microsystems. Microsoft haalde in zijn jongste kwartaal een bedrijfswinstmarge van 78,8% op zijn MS Office, dat 95% marktaandeel heeft. Een bedrijf met pakweg honderd pc's betaalt voor de Professional-versie volgens Gartner zo'n 105 euro per gebruiker en per jaar aan licentierechten onder een driejarig Software Assurance-contract. De voorgeïnstalleerde versie kost 380 euro plus BTW in de detailhandel. Dat zijn stevige prijzen voor een rijp product. De Aston Martin van de kantoorsoftwareMaar nu is er dus concurrentie van het fel verbeterde open source-pakket OpenOffice en zijn betalende soortgenoot StarOffice. "Die alternatieven werken ook onder Windows. Overschakelen naar Linux is niet nodig," signaleert Nicolas Pettiaux, ICT-manager van de Commission Communautaire Française ( Cocof). OpenOffice mag zonder kosten en legaal worden gekopieerd. Marketeer Sam Hiser van OpenOffice schatte het aantal gebruikers in oktober op 2 tot 5 miljoen. Open source-programma's zijn daarmee nog geen ernstige speler, maar eventueel wel een interessant drukkingsmiddel. "Wij raden bedrijven aan een sterke 'business case' te bouwen voor open source-software en die dan te gebruiken in hun onderhandelingen met Microsoft," zegt John Mein. Hij waarschuwt dat je voor onderhandelingen met Microsoft toch wel minstens 1000 pc's in huis moet hebben. Nu al gaat Microsoft diep in concurrentiegevoelige markten. Het softwarebedrijf stond midden december bijvoorbeeld op het punt om een (naar zijn normen) zeer toegeeflijke overeenkomst met het Waalse onderwijs te sluiten, na een vergelijkbare deal met het Vlaamse. Ook studenten, die door de toenemende antikopieerbeveiliging van Microsoft-programma's zouden kunnen uitwijken naar open source, krijgen nu een speciaal aanbod voor MS Office van 50 euro per jaar, met software voor projectplanning en business modeling erbovenop. "Wat is een normale prijs? Wij hebben ons afgevraagd hoe een student een prijs ziet," zegt general manager Bruno Segers van Microsoft Belux. De grootste bedreiging voor de winst van Microsoft - en de grootste troef voor de open source-beweging - is echter gewoon de mens. "Heel wat klanten denken dat ze genoeg hebben aan Office 97, laat staan dat ze Office 11 ( nvdr - een aankomende opvolger) zouden behoeven," zegt John Mein van Gartner. Sam Hiser is puntiger. "Microsoft is op weg om de AstonMartin van de kantoorsoftware te worden." Volgens Mein valt de lakmoesproef voor Microsoft in de eerste helft van 2004, als zowat een kwart van de bedrijven de keuze moet maken tussen een nieuw Software Assurance-contract, of verder werken met hun oude software, of naar een andere leverancier vertrekken. Het is een zaak met inzet. MS Office was in het jongste kwartaal goed voor 30% van de in rekening gebrachte omzet van Microsoft en 46% van de bedrijfswinst. Hou de winstmarge in de gaten. Bruno Leijnse [{ssquf}]De auteur is redacteur van Trends.2003De lakmoesproef voor Microsoft valt in de eerste helft van 2004, als zowat een kwart van de bedrijven de keuze moet maken tussen een nieuw Software Assurance-contract, of verder werken met hun oude software, of naar een andere leverancier vertrekken.