"Van de regering-Di Rupo werd weleens gezegd dat ze extreem links of marxistisch was, terwijl de regering-Michel als zeer rechts wordt bestempeld. Maar eigenlijk zijn de verschillen tussen beide regeringen niet zo groot." Tot die vaststelling komt de Gentse econoom Gert Peersman. Hij benadrukt dat we tot het einde van de legislatuur moeten wachten om het sociaaleconomische beleid van de regering-Michel echt te kunnen beoordelen, maar volgens de econoom gaat deze federale beleidsploeg gewoon...

"Van de regering-Di Rupo werd weleens gezegd dat ze extreem links of marxistisch was, terwijl de regering-Michel als zeer rechts wordt bestempeld. Maar eigenlijk zijn de verschillen tussen beide regeringen niet zo groot." Tot die vaststelling komt de Gentse econoom Gert Peersman. Hij benadrukt dat we tot het einde van de legislatuur moeten wachten om het sociaaleconomische beleid van de regering-Michel echt te kunnen beoordelen, maar volgens de econoom gaat deze federale beleidsploeg gewoon verder op de ingeslagen weg. Peersman: "Neem de beslissing van de regering om ruimte te laten voor loononderhandelingen. Dat verschilt duidelijk van de regering-Di Rupo, die voor de periode 2013-2014 een reële loonstop oplegde. Voor loononderhandelingen was toen geen ruimte. Hetzelfde geldt voor de discussie over de indexsprong, die door de lage inflatie nog altijd niet is doorgevoerd. Ik wil er toch op wijzen dat de regering-Di Rupo het indexmechanisme voort heeft uitgehold en dat de btw-verlaging op energie een gedeeltelijke indexsprong is." In het begrotingsbeleid ziet Peersman evenmin een trendbreuk. "Het begrotingstekort blijft rond 3 procent draaien. Zal de regering de uitgaven verminderen? Dat valt af te wachten. De uitkeringen blijven in elk geval stijgen. Ik zie ook dat de regering uitgaven verhoogt via boekhoudkundige trucs. En dan zijn er maatregelen zoals het vroeger belasten van het pensioensparen. Voor je het weet, is er sprake van een taxlift." En wat te denken van de taxshift, de belastingverschuiving die de regering heeft aangekondigd? "Als de belastingen op vermogens toenemen en de lasten op arbeid verlagen, kun je dat niet asociaal noemen." Ook in de strijd tegen de oplopende vergrijzingskosten is er volgens Peersman meer sprake van continuïteit dan van een echte trendbreuk. De regering-Di Rupo heeft de minimumleeftijd voor het vervroegde pensioen opgetrokken en het brugpen-sioen strenger gemaakt. "De regering- Michel zet dat beleid voort en dat is een zeer goede zaak, ook al wordt een aantal maatregelen in de tijd gespreid", stelt Peersman vast. Ook het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd juicht hij toe. Pro memorie: de wettelijke pen- sioenleeftijd gaat vanaf 2025 naar 66 jaar en vanaf 2030 naar 67 jaar. "Al zal de regering die binnen een paar legislaturen aan zet is, door de zure appel heen moeten bijten." @ALAINMOUTONVL"Eigenlijk zijn de verschillen tussen de regering-Di Rupo en de regering-Michel niet zo groot"