Het gebeurt niet vaak dat een fonds de naam van zijn beheerder krijgt. Klaus Kaldemorgen werkt al dertig jaar als fondsbeheerder voor DWS Investment. Het fonds DWS Concept Kaldemorgen, dat werd gelanceerd in mei 2011, is zijn geesteskind. Het gaat de concurrentie aan met de andere gemengde fondsen, die sinds de crisis van 2008 veel succes hebben bij beleggers. DWS Concept Kaldemorgen heeft al meer dan 400 miljoen euro activa onder beheer. In zijn ruim tweejarige bestaan heeft het fonds een prestatie van meer dan 15 procent gerealiseerd.
...

Het gebeurt niet vaak dat een fonds de naam van zijn beheerder krijgt. Klaus Kaldemorgen werkt al dertig jaar als fondsbeheerder voor DWS Investment. Het fonds DWS Concept Kaldemorgen, dat werd gelanceerd in mei 2011, is zijn geesteskind. Het gaat de concurrentie aan met de andere gemengde fondsen, die sinds de crisis van 2008 veel succes hebben bij beleggers. DWS Concept Kaldemorgen heeft al meer dan 400 miljoen euro activa onder beheer. In zijn ruim tweejarige bestaan heeft het fonds een prestatie van meer dan 15 procent gerealiseerd. "De voorbije jaren zagen beleggers de koersen meermaals instorten en beleefden de beurzen periodes van hoge vo-latiliteit", zegt Klaus Kaldemorgen. "Het doel van ons fonds is die volatiliteit te beperken door het accent te leggen op risicobeheer. We hebben ons bijvoorbeeld geïnspireerd op een fonds als Carmignac Patrimoine dat heel flexibel is in zijn activaverdeling, maar wij beleggen minder agressief. Je kunt een portefeuille niet altijd beschermen tegen tijdelijke verliezen, maar over een heel jaar proberen we die toch te beperken tot maximaal 10 procent." Om daarin te slagen, is het beheer volledig losgekoppeld van een referentie-index en kan de portefeuille vrij beleggen in aandelen, obligaties en deviezen, en zelfs gebruikmaken van derivaten om een tijdelijk risico af te dekken of snel op een markt in te spelen. Het fondsbeheer is een combinatie van een top-downstrategie voor de keuze van de activaklassen, de sectoren en de regio's, en een bottom-upstrategie voor de selectie van waarden, die de beheerder zoekt in Europa en de Verenigde Staten. "In tegenstelling tot andere gemengde fondsen beschouwen wij deviezen als een echte activaklasse, omdat ze meestal zeer weinig correlatie vertonen met aandelen. Als de Amerikaanse aandelenmarkten bijvoorbeeld stijgen, zien we de dollar meestal verzwakken." DWS Concept Kaldemorgen is voor 40 procent belegd in aandelen. De obligatieportefeuille focust op bedrijfsobligaties, vooral met een highyieldrating (BBB-rating en lager). "De komende maanden zien we een wereldwijd economisch herstel op gang komen", stelt Kaldemorgen. "Daarom zijn we gestart om onze portefeuille te richten op aandelen die net een moeilijke beursperiode achter de rug hebben. We mikken ook op cyclische waarden, bijvoorbeeld media-aandelen, die als eerste profiteren van een verbetering van de conjunctuur. We stellen ons ook opnieuw meer open voor de opkomende markten, die de jongste maanden uit de gratie zijn geraakt bij de institutionele beleggers." "We verwachten dat Europa en de opkomende markten tegen het einde van het jaar beter presteren dan de consensus. Ik houd ervan tegen de stroom in te roeien, maar ik compenseer mijn agressievere posities met keuzes die aanleunen bij de consensus, om de risico's van de portefeuille onder controle te houden. Onze positie in bpost maakt deel uit van het minder risicovolle deel van het fonds, dat bestaat uit stabiele bedrijven met een hoog dividendrendement." DWS Concept Kaldemorgen ISIN-code: LU0599946893FRÉDÉRIC DINEUR