De liberale burgemeester van Hoogstraten heeft dé oplossing : rijke Nederlanders en de federale overheid financieren de verlaging van de gemeentelijke personenbelasting.
...

De liberale burgemeester van Hoogstraten heeft dé oplossing : rijke Nederlanders en de federale overheid financieren de verlaging van de gemeentelijke personenbelasting.Een liberale burgemeester die de onroerende voorheffing met 300 opcentiemen verhoogt en deze extra-vermogensbelasting verkoopt als een "sociale maatregel". Normaal gezien zou dit zijn politieke doodvonnis zijn. Maar Arnold Van Aperen, burgervader van Hoogstraten en VLD-senator, blijft er gerust in. Het gemeentebestuur viseert immers vooral de rijke Nederlanders met de maatregel (opbrengst : 33 miljoen), die gepaard gaat met een 2 %-verlaging van de gemeentelijke personenbelasting. Van Aperen : "Dit betekent een lastenverlaging met 22 miljoen. Miljoenen die terugvloeien naar de (met klem) eigen, eigen, eigen mensen, die hier wonen én werken. Jonge gezinnen met kinderen genieten sowieso van een fikse vermindering van de onroerende voorheffing, zodat ze er na de gemeentelijke belastingherschikking op vooruit gaan." Hoogstraten telt 2000 Nederlanders, waarvan er volgens Van Aperen "1300 zijn geïntegreerd". Hij zegt : "We hebben weinig greep op de inkomens van een aantal inwoners. Ze worden afgeschermd door patrimoniumvennootschappen. De onroerende voorheffing daarentegen kan je moeilijk ontlopen."NCMV-Hoogstraten reageerde al verbolgen op de plannen van het gemeentebestuur omdat ook de lokale middenstand voor de maatregel zal opdraaien. Van Aperen ontkent : "De voorheffing kan worden afgetrokken als een bedrijfslast. Wat erop neerkomt dat een KMO iets meer dan de helft van de factuur zelf betaalt. De rest is een onrechtstreekse last voor de federale fiscus." Dat vindt Van Aperen niet meer dan rechtvaardig. "Op last van de federale overheid moesten we de lonen in de OCMW-instellingen verhogen en vier nieuwe politieagenten aannemen," verklaart hij. "Dat kost ons in totaal 24 miljoen extra. Waar moesten we dat geld halen ? We konden moeilijk de personenbelasting verhogen. Vadertje Staat heeft de burger al genoeg gekost via crisisbelastingen en hogere sociale bijdragen." Is dit voor Van Aperen een onrechtstreekse wraakoefening op het centrale gezag ? In Vlaanderen is hij immers vooral bekend van zijn verzet tegen de aanleg van de TGV langs de E19, die zijn gemeente doorkruist. "Wij verdedigen gewoon de belangen van onze eigen bevolking," antwoordt hij. "Meer moet je er niet achter zoeken. Ik vraag alleen dat de Vlaamse politici gewoon zeggen dat de TGV door Hoogstraten moet scheren omdat dit nu eenmaal de deal is met de Nederlanders in ruil voor de Waterverdragen. Men moet ons niet voor de gek houden." ARNOLD VAN APEREN (BURGEMEESTER VAN HOOGSTRATEN) Het fiscale ei van Columbus : Nederlandse rijkelui en de federale overheid laten opdraaien voor de verlaging van de gemeentebelasting.