De informatisering heeft sinds de jaren negentig in zowat alle sectoren geleid tot productiviteitsverbetering, maar de gezondheidszorg heeft daarin een achterstand opgelopen. De oorzaken daarvoor waren divers: de technologie was nog niet rijp, de partijen in de gezondheidszorg zaten niet op één lijn en de commerciële softwareontwikkelaars hanteerden geen gemeenschappelijke technologische standaard.
...

De informatisering heeft sinds de jaren negentig in zowat alle sectoren geleid tot productiviteitsverbetering, maar de gezondheidszorg heeft daarin een achterstand opgelopen. De oorzaken daarvoor waren divers: de technologie was nog niet rijp, de partijen in de gezondheidszorg zaten niet op één lijn en de commerciële softwareontwikkelaars hanteerden geen gemeenschappelijke technologische standaard. Uit de tweet van Frank Robben, de algemeen manager van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid en van het eHealth-platform, valt af te leiden dat de informatisering van de ziekteverzekering op een kantelpunt staat. Het platform is bijna vijf jaar geleden in het leven geroepen om werk te maken van de informatisering van de informatiestromen in de ziekteverzekering. De toepassingen zijn legio. Denk aan huisartsen die via elektronische weg een versleutelde doorverwijsbrief kunnen sturen naar een specialist. En apothekers hoeven geen onleesbare voorschriften meer te ontcijferen, want ze kunnen het voorschrift elektronisch opvragen. Dat zijn slechts twee toepassingen die al bestaan. Het grote voordeel van zo'n geïnformatiseerde gegevensstroom is dat de foutenmarge kleiner wordt en de kwaliteit van de zorg toeneemt, terwijl de kans op meeruitgaven door dubbele onderzoeken afneemt. Het eHealth-platform heeft dus zowel een budgettaire als kwalitatieve bestaansreden. Het platform maakt zelf geen pakketten aan en fungeert evenmin als een centrale dienst voor gegevensopslag. Wel is het een soort tijdelijk doorgeefluik naar de bestaande softwarepakketten die artsen en andere zorgactoren gebruiken. Op die manier blijft de arts bijvoorbeeld de patiëntengegevens beheren. Een cruciaal element voor succes, zo blijkt. "We merken dat artsen en ziekenhuizen het eHealth-platform steeds meer gebruiken", zegt Robben. "In Vlaanderen maken 4000 huisartsen er elke dag gebruik van." Vergeleken met de buurlanden is België later begonnen aan de informatisering van de zorg, maar het staat er nu beter voor dan Nederland, Frankrijk en Duitsland. Robben: "We hebben gekozen voor een structuur waarbij de stakeholders het platform beheren. Daarbij houden we ook de veiligheid onder controle, zodat de gegevens alleen toegankelijk zijn voor wie ze zijn bedoeld. Dat is belangrijk om het vertrouwen te winnen." Dat vertrouwen is nodig om de eindgebruikers te overtuigen. Huisartsen krijgen bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor de aanschaf van een pakket voor het elektronische patiëntendossier. Bijna driekwart van de artsen heeft intussen zo'n pakket, maar slechts de helft van hen gebruikt het ook. De uitdaging is dus het gebruik van het eHealth-platform de komende jaren te stimuleren. Robben is daarover optimistisch: "Ik merk de jongste maanden dat de sector het initiatief omarmt. Het enthousiasme groeit." @ROELANDBYLDe informatisering van de ziekteverzekering staat op een kantelpunt.