Op de elfde editie van de Effie-award werd er géén Grand Effie uitgereikt. Van de slechts zestien ingeschreven cases werden er zes genomineerd. Twee ervan waren goed voor goud.
...

Op de elfde editie van de Effie-award werd er géén Grand Effie uitgereikt. Van de slechts zestien ingeschreven cases werden er zes genomineerd. Twee ervan waren goed voor goud. De Effie-award gaat naar die "cases" waarvan het succes op de markt toe te schrijven is aan de effectiviteit van de reclamecampagne. De organisatie ervan ligt in handen van de Stichting Marketing, de Unie van Belgische Adverteerders en de vaknieuwsbrief CV-News. De voorzitter van de Effie-jury, Norbert Frankfort (Beiersdorf), sprak bij de uitreiking zijn teleurstelling uit over het kleine aantal deelnemende bedrijven. Zestien inzendingen is niet veel, andere jaren haalde men ruim twintig. De reden wordt onder meer gezocht in de omvang van de Belgische markt. Die zou het moeilijk maken voor adverteerders om elk jaar met nieuwe, interessante cases op de proppen te komen. Opvallend dit jaar was dat het aantal inzendingen in de categorie "fast moving consumer goods" veel hoger lag dan andere jaren. In de categorie "diensten" dan weer bleef het aantal achter. "We vinden het spijtig dat weinig adverteerders en bureaus hun dossiers hebben willen presenteren. Nochtans hebben we de voorbije jaren kunnen profiteren van een verbetering van de conjunctuur en een verhoging van de reclamebestedingen," aldus Frankfort. De kwaliteit van de inzendingen stemde Frankfort tevreden, hoewel hij opriep om in de toekomst toch de band tussen adverteerder en bureau te versterken. "Alleen een nauwe en vruchtbare samenwerking van de medespelers kan tot een efficiënte campagne leiden."Goud was er voor de campagne die Douwe Egberts met het bureau Lowe Troost voerde voor Duyvis ,coated nuts' en voor Interbrew met de campagne voor Leffe (bureau McCann-Erickson). Zilver ging naar Ola's Carte d'Or (bureau Ammirati Puris Lintas), Akzo Nobel Cefaro (product Cremicort, bureau O&M) en Opel Belgium (product Astra, bureau McCann-Erickson). Ten slotte haalde Smith Food Group brons met Doritos (bureau VVL/BBDO).