Weinig bedrijven spreken zo tot de verbeelding als de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), die twee eeuwen lang het monopolie had over de handel van Nederland met het Verre Oosten. De cijfers zijn indrukwekkend. Tussen 1602 en 1795 verscheepte de VOC bijna een miljoen mensen naar Azië op zowat 5000 schepen. In de talloze kantoren, pakhuizen en scheepswerven verspreid over Nederland werkten 3000 mensen. In Azië halfweg de achttiende de eeuw nog eens 25.000 mensen.
...