De verkoop van vastgoed aan een makelaar toevertrouwen : de idee roept in ons land nog heel wat weerstand op. Trevi Partners wil die mentaliteit met concrete argumenten veranderen.
...

De verkoop van vastgoed aan een makelaar toevertrouwen : de idee roept in ons land nog heel wat weerstand op. Trevi Partners wil die mentaliteit met concrete argumenten veranderen.We moeten ons geen illusies maken : vastgoedmakelaars hebben in ons land een niet zo goede reputatie. Terecht of niet, aan het imago van het beroep valt nog heel wat te sleutelen, en dat grotendeels vanwege allerlei misbruiken door weinig scrupuleuze tussenpersonen in het verleden. Nu de toegang tot het beroep aan strikte regels is onderworpen, werd een grote stap voorwaarts gezet. Sommigen willen nog veel verder gaan zodat het beroep eens en voor altijd aan kwaliteit en sérieux wordt gekoppeld. "In Groot-Brittannië bijvoorbeeld heeft de makelaar zoveel prestige dat het bij niemand zal opkomen om vastgoed te verkopen, huren of kopen zonder een beroep te doen op de diensten van een vastgoedmakelaar," verklaren Eric Verlinden en Marc Drion. Ze zijn respectievelijk gedelegeerd bestuurder en manager van Trevi Partners, een netwerk van een twintigtal immobiliënkantoren dat zich vooral op residentieel vastgoed in Wallonië en Brussel toelegt. Doel : in 1997 tot een dertigtal leden uitgroeien en vervolgens stilaan naar vijftig partners toe werken, misschien zelfs voor het einde van de eeuw. De groep biedt een commercieel en juridisch kader, marketing en informatica. De kantoren sturen elkaar klanten door, in functie van exclusiviteit binnen een gebied. Gaat de transactie door, dan volgt er een vergoeding. "Een logisch principe waarbij elk kantoor zich in zijn regio kan specialiseren en efficiënte contacten kan opbouwen," aldus Eric Verlinden. Het Trevi-netwerk kenmerkt zich bovendien door een gemeenschappelijke aanpak en mentaliteit op nationaal vlak, en dat in tegenstelling tot gelijkaardige groeperingen in het buitenland, zoals Era en Century, die in ons land voet aan de grond trachten te krijgen en franchises verkopen. Zwart op wit.Het netwerk wil geloofwaardigheid en bekendheid verwerven en legt zichzelf strikte en dwingende regels op. "Het marktaandeel van de vastgoedmakelaars groeit, en dat moet gepaard gaan met een betere service," meent Eric Verlinden. Daarom heeft Trevi een document gecreëerd, de verkoopopdracht. Het moet door de twee partijen worden ondertekend en garandeert de eigenaar, zwart op wit, dat de makelaar effectief een reeks welbepaalde opdrachten zal uitvoeren. Deze garanties komen overeen met alles wat elke eigenaar van zijn makelaar mag verwachten (indien die zijn belofte correct en volledig nakomt) zodra het exclusieve mandaat is getekend. De praktijk blijkt jammer genoeg vaak anders. Trevi zet daarom al een stap in de goede richting met een aantal garanties op papier. Zo belooft Trevi om zich in alle omstandigheden te houden aan de striktedeontologie van het beroep zoals die door het Beroepsinstituut van de Vastgoedmakelaar (BIV) wordt opgelegd. Ten tweede krijgt elk onroerend goed een volledige, eerlijke en realistische schatting. Met de knowhow, de ervaring binnen de groep en een databank met gegevens uit openbare verkopen verschilt de schatting volgens Eric Verlinden nooit meer dan 5 % van de reële prijs van het goed. Een goede schatting levert tijdwinst op. Bovendien geeft het de eigenaar een realistisch beeld. Er worden verschillende publiciteitscampagnes gegarandeerd, althans als de eigenaar daarvoor zijn fiat geeft (om diverse redenen wordt wel vaker om discretie gevraagd). Het goed wordt te koop aangeboden ten laatste acht werkdagen na de ondertekening van de overeenkomst. Tegelijk wordt een mailing verzonden. Binnen de veertien dagen start een mediacampagne (advertenties).Tijdens de bezoeken worden de potentiële kopers door gekwalificeerde onderhandelaars vergezeld. Rondleidingen door studenten zijn dus uitgesloten. Bovendien krijgt de eigenaar systematisch een bitrimestrieel verslag van de activiteiten toegestuurd, met commentaar. Tijdens de delicate onderhandelingsfase staat Trevi de partijen bij door de juridische richtlijnen na te leven, gekoppeld aan de aard van de transactie. De eigenaar krijgt volledige informatie en er wordt een financieel plan opgesteld voor de kandidaat-koper. Gaat het om verhuring, dan schetst Trevi het profiel van de kandidaat-huurder. De makelaar werkt zelf een compromis of een redelijk contract uit en zorgt voor de verdere opvolging.PRIJS.Trevi werkt met een forfait van 50.000 frank wanneer de verkoopprijs onder 1 miljoen frank ligt, en vraagt 3 % op het deel boven dat bedrag. Bij verhuring bedraagt de vergoeding voor Trevi de huurprijs voor een maand. Opgelet : de honoraria zijn in elk geval te betalen, ook wanneer de eigenaar zelf een koper (of huurder) vindt. Maar is het goed op het einde van het mandaat niet verkocht, dan vraagt de makelaar geen vergoeding.Philippe Tomberg TE KOOP Trevi Partners garandeert de eigenaars dat de makelaar effectief een reeks welbepaalde opdrachten zal uitvoeren.