Vlaio ontstond op 1 januari uit het samengaan van het Agentschap Ondernemen en een deel van het IWT. Op de nieuwe naam volgde de hervorming van de instrumenten waarmee de Vlaamse overheid bedrijven wil stimuleren om te groeien en te innoveren. Sinds 1 april is de werking van de kmo-portefeuille vereenvoudigd en op 11 mei schoot de kmo-groeisubsidie uit de startblokken.
...

Vlaio ontstond op 1 januari uit het samengaan van het Agentschap Ondernemen en een deel van het IWT. Op de nieuwe naam volgde de hervorming van de instrumenten waarmee de Vlaamse overheid bedrijven wil stimuleren om te groeien en te innoveren. Sinds 1 april is de werking van de kmo-portefeuille vereenvoudigd en op 11 mei schoot de kmo-groeisubsidie uit de startblokken. De kmo-portefeuille mikt op ondernemingen die opleidingen en advies van externe dienstverleners willen laten subsidiëren. Voorheen had de portefeuille een complexe structuur, maar Vlaio behoudt enkel opleiding en advies. Advies is advies, liet het agentschap nadrukkelijk noteren. Dat betekent ook dat de implementatie van dat advies niet gesubsidieerd kan worden. In één beweging schrapt Vlaio het bos aan steunpercentages en plafonds per categorie. Enkel tussen kleine en middelgrote ondernemingen bestaat een onderscheid. Kleine bedrijven kunnen 40 procent steun krijgen met een plafond van 10.000 euro subsidie per jaar. Voor middelgrote bedrijven gaat het om 30 procent en een bovengrens van 15.000 euro. De procedure loopt online en geautomatiseerd, dus zonder dossierbeheerder zoals bij het vroegere strategische advies het geval was. De structuur is eenvoudiger, maar het deel dat bedrijven zelf neertellen, ligt wel hoger. "Ik denk niet dat dit de aanvragen zal afremmen", zegt Vlaams minister van Economie Philippe Muyters. "Het verdwijnen van de zuilen, waardoor wij niet meer bepalen waaraan een bedrijf deze subsidie moet besteden, zorgt dat je het bedrijf het stuur in handen geeft. Tot nu toe bedroeg de gemiddelde steun via de kmo-portefeuille 1000 euro. Ik geloof echt dat we met deze manier van werken een stap vooruit doen." De tweede Vlaio-ingreep is de lancering van de nieuwe kmo-groeisubsidie. De groeisubsidie vervangt vier instrumenten van het Agentschap Ondernemen en het IWT waarmee strategische groeitrajecten werden gesteund. De kmo-groeisubsidie richt zich op bedrijven die willen groeien door innovatie, transformatie of internationalisatie. De groeisubsidie werkt gerichter dan de kmo-portefeuille: de aanvraag moet kaderen in een ambitieus groeitraject en niet elke onderneming heeft elk jaar zo'n groeitraject voor de deur staan. De kmo-groeisubsidie moet de steun aan dergelijke trajecten vooral overzichtelijker maken. Wie strategisch advies inwint bij een externe consultant, kan dat voor de helft laten subsidiëren tot maximaal 25.000 euro per jaar per bedrijf. Het bedrijf kan er ook voor opteren de strategische kennis die het nodig heeft voor het groeitraject in huis te halen door middel van een aanwerving. Wie iemand met een contract voor onbepaalde duur in dienst neemt, kan de helft van de loonkosten voor het eerste werkjaar, en dat tot 25.000 euro, laten subsidiëren. Een gecombineerd traject, waarbij een kmo ervoor kiest samen te werken met een consultant en iemand aanwerft, is ook mogelijk. De totale subsidie bedraagt dan maximaal 50.000 euro per traject. Wel moet het totaalbedrag van je investering minstens 20.000 euro bedragen. Wouter Temmerman"Ik denk niet dat dit de aanvragen zal afremmen" - Philippe Muyters