Vormt de houding van de BBI een bedreiging voor de ziekenhuisnetwerken die minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) de sector oplegde?

MARC GEBOERS. "Het geeft in elk geval aan dat de klassieke manier van werken zijn beperkingen heeft. Er zijn nog vragen over het personeelsstatuut en de btw, maar de discussie over de artsenhonoraria hangt als een zwaard van Damocles boven de toekomstige regionale ziekenhuisnetwerken.
...

MARC GEBOERS. "Het geeft in elk geval aan dat de klassieke manier van werken zijn beperkingen heeft. Er zijn nog vragen over het personeelsstatuut en de btw, maar de discussie over de artsenhonoraria hangt als een zwaard van Damocles boven de toekomstige regionale ziekenhuisnetwerken. "Het gaat om de interpretatie van de financiële stromen. Een ziekenhuis int artsenhonoraria en sluist die door naar de artsen. Het blijft dus te allen tijde hun geld. Voor artsen die individueel worden vergoed, is er geen probleem. Maar sommige artsen werken samen in een artsenassociatie, bijvoorbeeld om de kosten voor de administratie te delen. In dat geval maakt het ziekenhuis het geld over aan een associatie of maatschap en niet aan de individuele arts. Hoeveel elke arts daar individueel van ontvangt, is het ziekenhuis onbekend. Die onduidelijkheid bemoeilijkt de transparantie voor de belastinginspectie." GEBOERS. "Ziekenhuizen werken almaar meer samen. De associaties van artsen worden daardoor groter en ze zullen steeds vaker voor diverse ziekenhuizen werken. Het wordt sowieso moeilijker uit te klaren welk ziekenhuis welke arts betaalt. Hoe dan ook lijkt het aangewezen die geldstromen transparanter te maken, maar dat is nogal ingewikkeld. Er wordt in de sector naar praktische oplossingen gezocht. Er was ook overleg met het hoofdbestuur van de BBI. Het leek erop dat onze argumenten begrepen waren, maar blijkbaar volgen de lokale afdelingen in Limburg een andere logica." GEBOERS. "We hebben het advocatenkantoor Eubelius in de arm genomen om een oplossing voor het probleem uit te tekenen. Een van de mogelijkheden is alle betrokkenen in een associatie te vermelden op een fiscale fiche. Maar waterdicht is dat niet. Je kunt dan nog altijd niet zien hoeveel elke arts individueel verdient. En bovendien dreigt het lijstje van in te vullen namen dan te lang te worden voor een fiscale fiche. We hopen dat er snel een oplossing komt voor dit probleem. Zo niet dreigt rechtsonzekerheid voor de toekomstige ziekenhuisnetwerken." Roeland Byl