Delen Private Bank publiceerde in 2015 een statutaire winst van 79,4 miljoen euro. Het is daarmee, na Argenta, de meest rendabele bankinstelling in de provincie Antwerpen. Delen Private Bank vormt samen met het Britse JM Finn & Co en het Nederlandse Oyens & Van Eeghen de groep Delen Investments, de privatebankingtak van Ackermans & van Haaren. In 2015 haalde die groep een nettowinst van 92,4 miljoen euro.
...

Delen Private Bank publiceerde in 2015 een statutaire winst van 79,4 miljoen euro. Het is daarmee, na Argenta, de meest rendabele bankinstelling in de provincie Antwerpen. Delen Private Bank vormt samen met het Britse JM Finn & Co en het Nederlandse Oyens & Van Eeghen de groep Delen Investments, de privatebankingtak van Ackermans & van Haaren. In 2015 haalde die groep een nettowinst van 92,4 miljoen euro. De cijfers tonen dat de Belgische bank het inzake winstgevendheid veel beter doet dan haar buitenlandse collega's. "Onze beheerders in Groot-Brittannië en Nederland staan nog niet zo ver als Delen Private Bank", geeft CEO Paul De Winter toe. "Mede omdat de marktomstandigheden en de klantenbenadering verschillen. Maar je mag niet vergeten dat het invoeren en het perfectioneren van het model van Delen in België ook een werk van lange adem was." Het Delen-model dankt zijn succes vooral aan een doorgedreven specialisatie en een eenvoudig aanbod: "In België kiest 90 procent van onze klanten voor discretionair beheer (ze laten hun portefeuille volledig beheren door de bankier, nvdr), hoofdzakelijk via een beperkt aantal patrimoniale fondsen", legt De Winter uit. "Die gecentraliseerde aanpak houdt de kosten zeer laag. Maar ook onze IT is bijzonder efficiënt." In 2016 steeg de kosten-inkomstenratio van Delen Private Bank niettemin tot 46,3 procent (tegen 42,6 procent in 2015). Dat komt omdat er een belangrijk investeringsprogramma uitgevoerd wordt. Zo is de IT-afdeling uitgebreid van 20 tot 60 mensen, en worden de kantoren stapsgewijs vernieuwd en gemoderniseerd. Vorig jaar was het de beurt aan Luik. De vestiging op de Boulevard d'Avroy werd in een nieuw kleedje gestoken, met een gunstig effect op de commerciële resultaten, aldus De Winter. Voor dit jaar is een gelijkaardige restyling, maar dan op grotere schaal, gepland in Antwerpen. En in Leuven en Namen staan nieuwe kantoren op het programma. Voor de klanten blijft vooral het rendement van de fondsen belangrijk. "Vorig jaar konden onze klanten, in functie van het gekozen risicoprofiel, een gemiddeld rendement van 2,5 tot 7 procent optekenen", zegt De Winter. "In goede beursjaren behoren we misschien niet tot de allerbesten, maar het verschil wordt gemaakt door goed stand te houden in de slechte jaren. Hierdoor behoren onze rendementen over de voorbije tien jaar steevast tot de betere." En dat creëert een aanzuigeffect. De activa onder beheer stegen van 25,5 miljard euro in 2015 tot 27,4 miljard euro vorig jaar. Het gros daarvan was een nettoaangroei van te investeren middelen. De Winter: "Ongeveer de helft komt van bestaande klanten die geld bijstorten, de andere helft van nieuwe klanten." Een belangrijk deel van het nieuwe cliënteel, iets meer dan een kwart, wordt aangebracht door Bank J. Van Breda, de bank voor ondernemers die ook deel uitmaakt van Ackermans & van Haaren. "Wij zijn ervan overtuigd dat we de groei de komende jaren kunnen bestendigen", zegt de CEO van Delen Private Bank. "Er is nog veel ruimte om de penetratie van ons discretionair model te vergroten. In West- en Oost-Vlaanderen is discretionair beheer, in vergelijking met Antwerpen en Brussel, ondervertegenwoordigd." Patrick Claerhout