"Elke dag verwerken we meer dan 7 miljard euro aan betalingstransacties", zegt Jean de Crane, de CEO van Isabel Group. Het geeft de cruciale rol van de onderneming in de financiële stromen in ons land aan. Meer dan 90.000 ondernemingen, 4.000 boekhoudkantoren, 650 banken en 250 softwarepartners gebruiken bijna dagelijks het vlaggenschip Isabel en andere diensten (Ibanity, CodaBox, ClearFacts, Ponto, Kube, Zoomit,...).
...

"Elke dag verwerken we meer dan 7 miljard euro aan betalingstransacties", zegt Jean de Crane, de CEO van Isabel Group. Het geeft de cruciale rol van de onderneming in de financiële stromen in ons land aan. Meer dan 90.000 ondernemingen, 4.000 boekhoudkantoren, 650 banken en 250 softwarepartners gebruiken bijna dagelijks het vlaggenschip Isabel en andere diensten (Ibanity, CodaBox, ClearFacts, Ponto, Kube, Zoomit,...). Toch is het bedrijf bij het grote publiek een relatief onbekende naam. De vier grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC, ING België en Belfius richtten Isabel 27 jaar geleden op. De onderneming creëerde een platform waarmee bedrijven toegang krijgen tot hun rekeningen bij 26 banken, en kunnen kiezen via welke rekening ze betalingen uitvoeren. De voorbije jaren breidde Isabel Group haar actieterrein uit tot alle diensten die bijdragen tot de vereenvoudiging van de administratieve en financiële processen van bedrijven. "Isabel Group staat in het middelpunt van de datatransmissie tussen banken, bedrijven en boekhouders", legt voorzitter en oud ING-bankier Frank Stockx uit. "Onze missie is te zorgen voor een vlotte en betrouwbare uitwisseling van documenten, betalingen en identiteiten, en de toegang ertoe te automatiseren. We willen de bedrijven maximaal ontzorgen, zeker nu digitaal factureren de norm wordt (zie kader 'Zelfs de kleine zelfstandige zal zijn factuur digitaal moeten versturen'). De focus ligt volledig op de b2b-markt. Dat verklaart waarom de naam Isabel Group geen belletje doet rinkelen bij het brede publiek." Isabel Group boekte vorig jaar 81 miljoen euro omzet, 8 procent meer dan in 2020. Dit jaar rekent ze op 90 miljoen euro, en tegen eind 2023 wil CEO Jean de Crane de horde van 100 miljoen nemen. De groei valt vooral toe te schrijven aan de nieuwe activiteiten en de acquisities die Isabel Group de voorbije jaren deed. "Ons basisproduct, Isabel 6, is een matuur product. Dus was het nodig de activiteiten en de inkomsten te diversifiëren", aldus Stockx. "Innovatie is key bij Isabel Group", zegt De Crane. "We investeren 26 procent van onze omzet in onderzoek en ontwikkeling. Maar soms is een overname interessanter dan zelf nieuwe producten te ontwikkelen. We zijn erin geslaagd de acquisities op te waarderen, waardoor zij binnen Isabel Group sneller groeien en beter presteren dan voorheen." De Crane verwijst naar het succes van Codabox en ClearFacts in België en de snelle groei van Ponto in Nederland. CodaBox en ClearFacts, die de administratieve processen tussen boekhouders en bedrijven vereenvoudigen, leverden vorig jaar al 27 procent van de omzet, bevestigt Stockx: "De sterkste groei realiseren we bij de boekhoudkantoren. Daar is de digitalisering, mede door de coronacrisis, in een stroomversnelling gekomen. Steeds meer boekhouders zien het belang van een digitale datastroom in, en schakelen over op elektronische facturatie. Hoe minder manueel en repetitief werk ze moeten uitvoeren, hoe meer ze zich op hun adviesrol kunnen toeleggen." Ook ClearFacts is een platform dat zich richt op de digitale relatie tussen boekhouder en bedrijven. Via hun boekhoudkantoor maken achterliggend meer dan 60.000 bedrijven en ondernemers gebruik van de software, om inzicht te krijgen in hun boekhouding en onder andere hun facturen te betalen. "Wij profileren ons als een butlerservice voor boekhouders", zegt De Crane. "In die branche is een ingrijpende consolidatie bezig. Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat een boekhoudkantoor overgenomen wordt. Die evolutie gaat gepaard met een aangescherpte interesse voor efficiëntie en automatisering. Dat speelt ons in de kaart, omdat wij de boekhouders administratief ontzorgen. Naargelang de toepassing halen we groeicijfers van 20 tot 50 procent." Ook voor de banksector werkt Isabel Group aan nieuwe activiteiten. "De beveiliging van data-uitwisseling, en de strijd tegen fraude in het betalingsverkeer en tegen witwassen is heel belangrijk voor alle banken", weet Stockx. "Daarom werkt Isabel Group mee aan projecten om bijvoorbeeld factuur- en CEO-fraude tegen te gaan." Bij factuurfraude vervalsen fraudeurs het rekeningnummer van de leverancier die betaald moet worden. Vorige week meldden de Belgische banken dat ze een systeem van IBAN-naamcontrole zullen invoeren, om zulke vormen van fraude te voorkomen. Concreet zullen ze controleren of het rekeningnummer overeenstemt met de naam van de begunstigde. Fraudebestrijding gaat gepaard met extra maatregelen in de financiële sector, om na te gaan wie hun klanten zijn. Voor banken is dat een complex gegeven, omdat een onderneming meerdere rekeningen en meerdere mandatarissen kan hebben, en omdat zaakvoerders en aandeelhouders kunnen veranderen. De Crane: "Als banken en klanten dat proces telkens voor elke bank afzonderlijk moeten uitvoeren en herhalen, verliezen ze veel tijd. Daarom heeft Isabel Group samen met haar aandeelhouders sinds 2020 de blockchaintoepassing Kube, waarmee financiële instellingen gegevens van bedrijven met elkaar kunnen delen in het kader van het Know Your Customer-principe (verplichting waarbij banken hun klanten moeten screenen, nvdr). Dat maakt de verificatie en het onderhoud van bedrijfsidentiteiten eenvoudiger voor beide partijen." Tegelijk werkt Isabel Group aan een itsme®identificatieproces voor bedrijven en hun mandatarissen, meldt De Crane: "Met de ontwikkeling van het digitale bedrijfspaspoort TruliUs anticiperen we op een nieuwe Europese richtlijn die het voor bedrijfsleiders en managers mogelijk zal maken zich te identificeren in een e-omgeving." De voorbije jaren trok Isabel Group ook naar het buitenland. Het lanceerde Isabel 6 in Luxemburg. In Nederland scoort het bedrijf vooral met Ponto, dat de bankgegevens van een bedrijf en de betalingsfaciliteiten koppelt aan het geprefereerde softwarepakket. Vorig jaar deed Isabel Group een eerste buitenlandse overname. In Frankrijk legde de Belgische groep de hand op de software van Clearnox, die kmo's helpt facturen sneller te innen en zo hun cashmanagement te verbeteren. Door dat bredere aanbod komt Isabel Group ook meer in het vaarwater van andere bedrijven. In het automatiseren van financiële administratie werpt die andere Belgische software-veteraan, Unifiedpost ( zie blz. 60), zich nadrukkelijk op. "Hun aanbod staat op hun website in gelijkaardige termen beschreven als bij ons", zegt De Crane. "Maar ze volgen wel een andere strategie. Ze willen een Europese kampioen worden door enorm veel buitenlandse overnames te doen. Maar het is verschrikkelijk duur en complex om dat allemaal te integreren en op hetzelfde platform te krijgen." "Isabel Group wordt in België wel langzaam een grote walvis in een kleine vijver", aldus De Crane. "Als we op de middellange termijn willen blijven groeien, moeten we over de grenzen heen kijken. Voorlopig komt de omzet die we buiten België maken, niet veel hoger dan enkele miljoenen. De acquisitie van Clearnox is voor ons ook een middel om de Franse markt beter te leren kennen. We zoeken andere overnamekansen, maar daarvoor moet er een industriële en culturele match zijn." "Er is geen druk van de aandeelhouders om snel te groeien", beklemtoont Stockx. "We verkiezen een geleidelijke groei, gestoeld op een duidelijke langetermijnvisie. Isabel Group is een gezond bedrijf met 100 procent recurrente inkomsten, geen schulden en een operationele casfhlow van 22 procent tegenover de omzet. Wij zijn zonder twijfel de grootste en meest rendabele Belgische fintechonderneming, maar we zijn niet bezig met waarderingen of kortetermijnwinst, wel met innovatie." In de fintechwereld draait veel rond het ophalen van kapitaal, overnames doen en snel groeien. "Dat is een heel ander economisch model", zegt De Crane. "Ik heb geen honderden miljoenen ter beschikking voor investeringen of acquisities. Maar dat is niet erg: schaarste creëert creativiteit. Zeker in een markt als Frankrijk is het niet vanzelfsprekend op te boksen tegen fintechbedrijven die grote investeerders met diepe zakken achter zich hebben. Tegelijk stel je vast dat verschillende van die start-ups en scale-ups even snel weer verdwijnen als ze opduiken. Isabel Group daarentegen biedt haar klanten de garantie dat we er morgen nog zijn voor hen."