Vrijdag 9 juni breekt de voetbalgekte los. De Duitsers hopen dat de Mannschaft op 9 juli de wereldbeker aan de lippen mag zetten.
...

Vrijdag 9 juni breekt de voetbalgekte los. De Duitsers hopen dat de Mannschaft op 9 juli de wereldbeker aan de lippen mag zetten. De nationalistische oprisping zou vervolgens een schwung bezorgen aan de hele Duitse economie, die nu al een decennium stagneert. Sommigen verwijzen graag naar 'het wonder van Bern' in 1954. Toen werden de Duitsers wereldkampioen in Zwitserland, en dat was de katalysator die het Wirtschaftswunder naar de hoogste versnelling bracht. Prognoses zijn een veredelde vorm van het vogelpikspel. Toch is een herhaling van het Wirtschaftswunderscenario anno 2006 wellicht ondenkbaar. Er zijn minstens vier fundamentele verschillen met het wereldkampioenschap van 1954. Eén. Duitsland sterft uit. De demografische evolutie is in Duitsland misschien nog iets meer uitgesproken dan in andere landen in West-Europa. De voorbije decennia juichten demografen een bevolkingsafname toe. Het zou het spook van de overbevolking weren. Nu groeit het besef dat het gebrek aan toevoer van nieuw leven een dalende, of hooguit slabakkende consumptie impliceert. Senioren hebben een ander, en vooral minder gedreven bestedingspatroon dan jongeren. De vergrijzing betekent ook verstarring van structuren. Wie oud is, neemt doorgaans minder risico's. Twee. Een gebrek aan sociale mobiliteit en dynamiek. In 1954 lag een groot deel van Duitsland in puin, ook al toonde recent onderzoek aan dat het productieapparaat in Duitsland ondanks de oorlog voor een flink stuk intact bleef. Het leidde tot een grote sociale dynamiek in de jaren vijftig in West-Duitsland. Die werd nog versterkt door de komst van acht miljoen Duitsers uit Oost-Europa. Iedereen wilde hogerop raken, wat op zijn beurt een katalysator was voor de economische groei. In 2006 toont de sociale welvaartsstaat te vaak haar schaduwzijde. Het stelsel van uitkeringen betaalt beter dan een baan aan de onderkant van de markt. Wellicht is dit stelsel van vergoedingen bij vele politici ingegeven door een oprechte zorg voor minder armoede en een billijker spreiding van de welvaart. Het nefaste effect is een gebrek aan sociale dynamiek. Waar blijft de prikkel voor werklozen? Samen met die prikkel doven verfrissende, vernieuwende ideeën uit. De werkloosheid in Duitsland daalt weliswaar, maar blijft met 4,6 miljoen werklozen onbegrijpelijk hoog. Drie. De politiek slabakt. Wie is de nieuwe Ludwig Erhard van de grote coalitie onder Angela Merkel? De minister van Economie onder kanselier Konrad Adenauer speelde een sleutelrol bij het Wirtschaftswunder. De coalitie van sociaaldemocraten en christendemocraten heeft tot vandaag alleen waargemaakt wat in de ergste scenario's werd gevreesd: een toenemend overheidsbeslag en twee partners die elkaar vliegen afvangen. Vier. Ten slotte is de samenstelling van het elftal uiteraard volledig gewijzigd. Laat deze bedenkingen uw maand van voetbalpret dus niet vergallen. Glücklich ist wer vergisst ... Wolfgang Riepl