Het heeft de Rijselse burgemeester Pierre Mauroy en zijn achterban, les Lillois, nooit aan visie ontbroken. De wijze waarop Rijsel dit decennium zijn roeping als "metropool" heeft waargemaakt, laat zelfs de Vlamingen niet onbewogen. En nog hebben Mauroy en co. niet genoeg. Ditmaal speelt men met de gedachte om de komende twintig jaar een vijftig kilometer lange ringweg rond Rijsel aan te legg...

Het heeft de Rijselse burgemeester Pierre Mauroy en zijn achterban, les Lillois, nooit aan visie ontbroken. De wijze waarop Rijsel dit decennium zijn roeping als "metropool" heeft waargemaakt, laat zelfs de Vlamingen niet onbewogen. En nog hebben Mauroy en co. niet genoeg. Ditmaal speelt men met de gedachte om de komende twintig jaar een vijftig kilometer lange ringweg rond Rijsel aan te leggen. De bedoeling is nobel: verkeerschaos vermijden. Al in 1991 dachten de Rijselse plannenmakers in deze richting, maar de ideeën bleven toen grotendeels in de laden van de mairie steken. Dit maal bestaan er concrete schetsen en worden de ambities zelfs breed geëtaleerd. Om één en ander te realiseren, wordt ook gerekend op medewerking aan de andere kant van de grens. In het zuiden van West-Vlaanderen worden de komende maanden twee missing links integraal opgevuld. Na twintig jaar wachten, wordt het amper drie kilometer lange stukje A17-autoweg ter hoogte van Kortrijk eindelijk in gebruik genomen, wat het autorijden tussen de Groeningestad en Doornik aanzienlijk bevordert. Bovendien wordt ook de N58 tussen Wervik en Menen doorgetrokken, zij het nog niet in de vorm van een autosnelweg. In Rijsel wordt deze progressie op verkeersvlak niettemin op stil applaus onthaald: les petits Belges zullen alvast hun deel van het huiswerk hebben gemaakt. Heel anders, en misschien typisch Frans, liggen de kaarten in het noorden van Frankrijk. Op Frans grondgebied is vandaag amper tien kilometer autoroute voorhanden. Om de cirkel te sluiten, moet nog 25 tot 30 kilometer autosnelweg worden gegoten. De Fransen maken zich sterk dat dit in de komende twintig jaar, uiterlijk tegen 2015, ook effectief zal gebeuren. Als het zover komt, zou alleen het stukje N58 tussen Wervik en Menen geen viervaksbaan zijn. De Zuidwest-Vlaamse krant Het Wekelijks Nieuws suggereerde recentelijk dat uiteindelijk de Fransen (en niet de Walen) vroeg of laat zullen aandringen op aanpassingswerken op West-Vlaams grondgebied. Maar misschien wachten de West-Vlamingen niet eens op die vraag vanuit Rijsel en gaan ze al veel eerder tot de actie over. Goed nabuurschap, heet zoiets.