1 De vakbonden wilden met een actie- en stakingsdag druk zetten op de regering.om de koopkracht extra te versterken.
...

1 De vakbonden wilden met een actie- en stakingsdag druk zetten op de regering.om de koopkracht extra te versterken. DANNY VAN ASSCHE. "Ik heb daar een wrang gevoel bij, omdat er een recessie dreigt. Ik zie dat de stakingsbereidheid vooral groot is bij de ambtenaren. Terwijl ambtenaren het beste systeem van koopkrachtbescherming hebben, met regelmatige loonaanpassingen. De vakbonden poken op in plaats van realistisch te zijn. Woensdag passeerde met de actie-stakingsdag een stukje folklore dat veel geld kost." 2 Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil met een fiscale hervorming de koopkracht versterken, onder meer door een hogere belastingvrije som.VAN ASSCHE. "Unizo was altijd al voorstander van een fiscale hervorming, maar is verbaasd, nu de plannen vorm krijgen. De noodzakelijke kern is verdwenen: door een verbreding van de belastingschalen en een verlaging van de tarieven moet de progressiviteit van de personenbelasting aangepakt worden. Hierdoor zouden werknemers bruto niet meer kosten, maar netto wel meer overhouden. "De minister stelt voor de belastingvrije som, het stuk van het inkomen dat is vrijgesteld van belastingen, te verhogen. Dat heeft geen impact op de tewerkstelling, aangezien elke burger ongeacht zijn activiteit erop vooruitgaat. Ik vrees dat de bedrijven de hervorming zullen betalen. Zo wil de minister snoeien in de auteursrechten, waar veel zelfstandigen een beroep op doen, en in kleine belastingverminderingen. Er zou een afbouw komen van de taxshelter voor starters en scale-ups, op een moment dat de nood aan investeringen in innovatie en ontwikkeling groot is. Zonder taxshelter moeten starters terugvallen op traditionele manieren van financiering, met vaak minder gunstige voorwaarden."