Een vastgoedproject van anderhalf miljard frank op de campus van de Luikse universiteit.
...

Een vastgoedproject van anderhalf miljard frank op de campus van de Luikse universiteit. De Universiteit van Luik beschikt over het volledige domein van Sart Tilman. Zowat 780 hectare groen en bossen, waar zich het merendeel van de gebouwen van de alma mater bevindt. "Maar," zo stelt René Grosjean, bestuurder van de universiteit, "de gezelligheid ontbreekt er. De Luikse campus ligt immers aan de rand van de stad en biedt bijna geen basisdienstverlening, zoals een postkantoor, een bank, restaurants, allerlei winkels of woningen." Die lacune willen de beheerders van de universiteit nu opvullen via de lancering van het vastgoedproject liaison village. Doel : de geboorte van sociaal en cultureel leven ter plaatse stimuleren, een antwoord bieden op de behoeften van de universiteit, de ontwikkeling van activiteiten los van de universiteit en een nieuwe bevolkingsgroep aantrekken. Hoe ? Door een zone van 4,5 hectare aan de ingang van de campus te urbaniseren via de bouw van studentenverblijven en woningen voor particulieren, kantoren, buurtwinkeltjes, diverse diensten, socio-culturele infrastructuur en een hotel. Globale investering : ongeveer anderhalf miljard frank. PRIVÉ-HULP.Om dit project tot een goed einde te brengen, hebben de verantwoordelijken van de universiteit een speciale modus operandi uitgewerkt : hulp van partners uit de privé-sector bij de uitvoering van de werken en erfpacht op de terreinen in kwestie. Concreet brengt de ULg de terreinen en het urbanisatieplan aan en zorgt ze voor de coördinatie en uitvoering van het programma waarvoor de privé-investeerder zal instaan. De kandidaturen moesten aan urbanistische, architecturale en technische bepalingen voldoen binnen het schema dat door het Centre de Recherches, d'Architecture et d'Urbanisme (CRAU) van de universiteit onder leiding van Jean-Pierre Colette werd uitgewerkt. De bouwpromotor moest bijvoorbeeld een evenwicht tussen woningen, winkels en kantoren garanderen, de uitvoeringstermijnen voor de verschillende stappen in het project studies, realisatie en kwaliteit voor de verschillende fasen bepalen, beschrijven welke opvolging er zou zijn voor de initiatiefnemer van het project, niet alleen bij de bouw maar ook bij het beheer van het voltooide vastgoedpark, voorstellen formuleren rond de vertegenwoordiging van de ULg in een overlegcel, enzovoort. De aanbesteding werd op 29 februari afgesloten. Er werden twee kandidaturen weerhouden : Cerim (Namen) en Immo Colonster, een tijdelijke samenwerking tussen Wilhelm & Co en Immo Eckelmans uit Brussel. Op 24 april zal de raad van bestuur van de universiteit één van de twee promotoren kiezen. De eerste steen wordt in de lente van 1997 gelegd. Er zal twee jaar worden gewerkt. "We zijn door meer dan twintig mogelijke partners benaderd," aldus René Grosjean, "zowel architectenbureaus, investeerders als financiële instellingen." Een bewijs dat er voldoende belangstelling voor het project bestaat. BEVOLKING.Deze interesse is gemakkelijk te verklaren : wanneer de faculteit toegepaste wetenschappen en farmacie van de universiteit van Luik naar Sart Tilman zal zijn verhuisd op dit moment is de universiteit nog over zeven plaatsen verspreid zullen 6500 personen (het personeel van het universitair ziekenhuis inbegrepen) en meer dan 12.500 studenten elke dag op de campus aanwezig zijn. De bouw van een hotel moet de duizenden congresgangers huisvesten die Sart Tilman elk jaar aandoen.Het liaison village werd oorspronkelijk bedacht door de Luikse architect Claude Strebelle, de eerste urbanist-coördinator van het universitaire domein. Hoewel de universiteit graag wat toezicht houdt op de toewijzing van het domein om een commercieel centrum te vermijden ziet de Stad Luik, ontvangende partij, een mogelijkheid om de Luikse bevolking in de stad te houden of nieuwe inwoners aan te trekken, zoals eerste schepen en schepen van Financiën en Urbanisatie William Ancion het zegt. Uiteindelijk "zal er immers een oppervlakte van meer dan 40.000 m² beschikbaar zijn : een kwart voor commerciële activiteiten, de rest voor woningen," aldus Jean-Paul Colette, directeur van de CRAU. Een goed verstaander... S.C.JEAN-PAUL COLETTE (CRAU) Driekwart van de ruimte voor woningen, één kwart voor winkels.