Een ervaren lezer leest ongeveer 300 woorden per minuut. Aldo Scorpati en Ivo Dielen van Trainovator maken zich sterk dat een cursus snellezen dat aantal kan opdrijven tot 2000. "Aan het einde van onze training lezen de cursisten een boek (geen roman of naslagwerk) van gemiddelde moeilijkheidsgraad en maximum 200 pagina's in minder dan dertig minuten."
...

Een ervaren lezer leest ongeveer 300 woorden per minuut. Aldo Scorpati en Ivo Dielen van Trainovator maken zich sterk dat een cursus snellezen dat aantal kan opdrijven tot 2000. "Aan het einde van onze training lezen de cursisten een boek (geen roman of naslagwerk) van gemiddelde moeilijkheidsgraad en maximum 200 pagina's in minder dan dertig minuten." Trainovator, een tweemansbedrijf uit Antwerpen, werd in de zomer van 1996 opgericht door het duo Scorpati-Dielen en haalde vorig jaar een omzet van 3 miljoen frank (voor volgend jaar wordt minstens een verdubbeling verwacht). Voor het starten van het bedrijfje werkten Scorpati en Dielen samen aan Hermes, de grootste databank op Internet voor opleidingen in België. Scorpati, aanvankelijk een trainer in de verzekeringssector, geeft al sinds 1990 cursussen snellezen in opdracht van bedrijven. Ivo Dielen werkt voor Blue Mountain, een reclame- en adviesbureau dat webpagina's op Internet ontwerpt en in 1997 een omzet haalde van 8 miljoen frank. Trainovator organiseert cursussen toegespitst op persoonlijke, op sociale en communicatieve vaardigheden of op leiderschap en management. De opleiding wordt vooral gevolgd door mensen uit de financiële sector. Ook de overheid toont meer en meer interesse. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt stilaan een trouwe klant, alsook de Kamer van Koophandel en de Managementschool van Brugge. "Tot nog toe klopten nog maar weinig particulieren aan. De marketingmiddelen die we daarvoor nodig hebben, zouden de kosten te hoog opdrijven," vertelt Scorpati.Trainovator wil de cursus snellezen vanaf 1999 op Internet. Hiermee slaat het twee vliegen in een klap: het lesgeven wordt veel minder intensief en de schaalvergroting zorgt voor een grote kostenvermindering. "Momenteel geef ik in company twee tot drie voormiddagen per week cursus aan groepen van zeven tot vijftien personen ( nvdr - tegen 30.000 frank per dag). Via Internet kunnen we veel meer mensen tegelijk de cursus laten volgen en misschien ook wel buitenlandse partners aanspreken," onthult Scorpati zijn ambitie. Welk resultaat beoogt de cursus? Bedoeling is om via training een verdubbeling en waarschijnlijk een vervijfvoudiging van de leessnelheid te bekomen, zonder dat de leeskwaliteit eronder lijdt. Tijdens de training leren de deelnemers hun schoolse grenzen te verleggen. Immers, aan de basis van snellezen liggen twee aspecten: een verbetering van de techniek en een mentaliteitsverandering. "Het durven absorberen en snel over teksten gaan, is in het begin niet altijd evident," aldus Scorpati. "Wanneer die mentaliteitsverandering eenmaal achter de rug, is het louter een kwestie van oefenen. Ik vergelijk het graag met fietsen: je leert het door het te doen. Wat ik probeer, is mensen op hun fiets te zetten en ze de eerste honderd meter te laten rijden zonder te vallen," aldus Scorpati.