Vlak voor de jaarlijkse begrotingscontrole pakte de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) met een reuzenvangst uit. De spektakelbrigade legde Tractebel een bijkomende aanslag van 150 miljoen euro op omdat het geheime commissielonen zou hebben betaald om een groot pijplijncontract in Kazachstan te winnen (zie blz. 12).
...

Vlak voor de jaarlijkse begrotingscontrole pakte de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) met een reuzenvangst uit. De spektakelbrigade legde Tractebel een bijkomende aanslag van 150 miljoen euro op omdat het geheime commissielonen zou hebben betaald om een groot pijplijncontract in Kazachstan te winnen (zie blz. 12). De 150 miljoen euro konden voor minister van Begroting Johan Vande Lanotte ( SP.A) op geen beter moment komen. Toch dreigt de vice-premier van een kale reis terug te keren. De fiscalisten die Trends raadpleegde, waren in ieder geval unaniem: de administratie maakt bitter weinig kans om de grote Tractebel-vis binnen te halen. Volgens het hof van beroep in Gent moet er, voordat men van een geheim commissieloon kan spreken, een duidelijk verband bestaan tussen de aftrek van de vergoeding en de belastbaarheid van de ontvanger. Dat is hier duidelijk niet het geval, aangezien de begunstigden - Chodiev, Mashkevitsj en Ibragimov - alledrie Kazakken zijn. Over hun belastingbrief heeft de Belgische fiscus dus weinig of niets in de pap te brokken. Bovendien heeft de uitvoerende macht, bij de coördinatie van de diverse wetboeken van inkomstenbelasting, een passage in de artikelen over geheime commissielonen gewijzigd, wat juridisch gesproken een doodzonde is. Dat is immers het voorrecht van de wetgevende macht (het parlement). Met een goede advocaat staat de belastingplichtige hier zeer sterk. Hoe het ook zij: het Tractebel-dossier symboliseert de nieuwe aanpak van de belastingadministratie: terwijl ze zich vroeger alleen met de kleine garnalen bezighield - gewone belastingplichtigen en KMO's zijn veel makkelijker te controleren - spitst de fiscus zich voortaan toe op de grote bedrijven en de hoge bedragen. Die evolutie valt toe te juichen, maar mag niet ontaarden in wild in het rond schieten. Zo vallen alle inspanningen in het water en wordt het morele gezag van de belastingadministratie ondermijnd. De Tractebel-actie doet trouwens sterk denken aan de loze overwinningskreten rond de vermeende fraude met het forfait buitenlandse belastingen ( FBB) of het systeem van definitief belaste inkomsten ( DBI). Toen kreeg een aantal bedrijven ook een extra aanslag van meer dan één miljard euro in de bus. Slechts een klein deel van dat bedrag kon uiteindelijk effectief worden geïnd, wegens gebrek aan bewijzen. Positief is wel dat door de FBB- en DBI-dossiers de gaten in de wetgeving werden gedicht. Iets wat ook nu weer moet gebeuren. Rechtszekerheid is immers het fundament voor elke eerlijke burger of bedrijfsleider. Vandaag bestaan nog veel te veel misinterpretaties over geheime commissielonen. Zelfs werknemers met een bedrijfswagen hangt een boete van 309% boven het hoofd. Bovendien heeft de overheid nog altijd niet de huidige aftrekmogelijkheid van geheime commissielonen - conform een conventie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling uit 1999 - afgeschaft. En dat is allesbehalve rechtvaardig. Eric Pompen