Het Limburgse VKW, NCMV en de Kamer van Koophandel onder één dak? Voor wie de lokale gevoeligheden een beetje kent, lijkt dit een klein mirakel. Toch scharen de patronale organisaties zich achter het initiatief van stad Hasselt en de GOM-Limburg voor de uitbouw van regionaal ontmoetingscentrum voor industriëlen in het historische "huis Corswarem" in de Hasseltse Maastrichterstraat.
...

Het Limburgse VKW, NCMV en de Kamer van Koophandel onder één dak? Voor wie de lokale gevoeligheden een beetje kent, lijkt dit een klein mirakel. Toch scharen de patronale organisaties zich achter het initiatief van stad Hasselt en de GOM-Limburg voor de uitbouw van regionaal ontmoetingscentrum voor industriëlen in het historische "huis Corswarem" in de Hasseltse Maastrichterstraat. Omstreeks deze tijd wordt de vzw opgericht door de bovengenoemde instanties en het Limburgs Universitair Centrum. De vzw krijgt van de stad de exploitatie van het centrum toegewezen en zal een concessie uitbesteden voor de horeca-uitbating. "Samen met de contributies - we denken voorlopig aan zo'n 50.000 frank per lid voor de eerste drie jaar - moet dit voldoende zijn om de huur te betalen," denkt Raymond Van Ballaer, administrateur-generaal van de GOM. Prognoses over ledenaantallen wil hij voorlopig niet maken. Vorig jaar is de patriciërswoning "huis Corswarem" grondig gerestaureerd. Een investering van 21 miljoen. In totaal kost de uitbouw 40 miljoen. De financiering gebeurt met gelden voor momumentenzorg, Europese EFRO-subsidies ( Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en een aanvullende stedelijke subsidie. "Begin volgend jaar moet het centrum operationeel zijn," zegt Van Ballaer. "Een professioneel team zal lunchcauserieën, voordrachten, seminaries en zuivere bedrijfsactiviteiten stimuleren en zelf organiseren. De opdracht is dus ruim. Het is de bedoeling dat we zelfbedruipend zijn. de vzw zal de investering in zo'n tien tot vijftien jaar terugbetalen aan de stad."Van Ballaer hecht belang aan de deelname van de Limburgse universiteit. "Zo'n Limburgse faculteitsclub was tot op vandaag onbestaande. Ondernemers en academici kunnen wat van elkaar leren."Een soortgelijk initiatief van Antwerpse organisaties oogstte hier en daar kritiek, omdat zo'n provinciaal centrum slechts een flauwe afspiegeling is van de échte Warande in Brussel. "De ontmoetingsplaats van Vlaamse ondernemers moet in de Vlaamse hoofdstad zijn," liet Gevaert-topman Marc Francken zich ooit ontvallen. Daar is Van Ballaer het niet mee eens. "Wie met een zakenpartner wil eten, kan zich niet altijd door de Brusselse files wringen voor de afspraak," stelt hij. Hij geeft trouwens toe dat dit ten dele ook geldt voor de Limburgse situatie. "Voor een ondernemer uit Overpelt ligt Hasselt even ver als Brussel."Van Ballaer rekent op een publiek van kaderleden, ondernemers, academici en beleidsmensen. "We willen een bepaald evenwicht bereiken," vertelt hij. "Het is dus niet de bedoeling dat het centrum wordt gemonopoliseerd door advocaten. Een zekere selectiviteit is normaal. De slager om de hoek is niet bepaald ons doelpubliek." Dát zullen ze bij het NCMV niet graag horen.