Een nieuwe naam, een nieuw elan. Bobca, Belgian Office Business Center Association, herrijst uit de as van de vroegere BVZ (Belgische Vereniging van Zakencentra). De nieuwe vereniging die de voornaamste business centers van ons land verenigt, waaronder Regus en NCI, wil de sector een betere zichtbaarheid geven. "We pleiten voor een erkenning van ons vak," vertelt voorzitter MichelVanHecke, tevens gedelegeerd...

Een nieuwe naam, een nieuw elan. Bobca, Belgian Office Business Center Association, herrijst uit de as van de vroegere BVZ (Belgische Vereniging van Zakencentra). De nieuwe vereniging die de voornaamste business centers van ons land verenigt, waaronder Regus en NCI, wil de sector een betere zichtbaarheid geven. "We pleiten voor een erkenning van ons vak," vertelt voorzitter MichelVanHecke, tevens gedelegeerd bestuurder van Acte. "In de allereerste plaats willen wij ons onderscheiden van de bedrijvencentra. Deze centra, een overheidsinitiatief, zijn zoals hun naam reeds aangeeft bestemd voor het oprichten van bedrijven. Omgekeerd komen de business centers uit de privé-sector en bieden zij, naast kantoorruimte, een uitgebreid dienstengamma. In tegenstelling tot andere landen houdt de Belgische wetgever de juridische leemte en de wazigheid rond ons vak in stand. Binnen deze context fungeert onze vereniging daarom als een kwaliteitslabel. De bedrijven die lid zijn, houden zich aan strikte regels. Zo hebben wij bijvoorbeeld een deontologisch handvest uitgegeven dat met name het opstellen van een klantendossiers - met de identiteitskaart van de zaakvoerder, de bedrijfsstatuten, het BTW-nummer, de gegevens van de boekhouder enzovoort - verplicht. En dit met de bedoeling om het aantal niet gewenste klanten zoveel mogelijk te beperken of zelfs te elimineren. Daarnaast sluit onze actie ook aan bij de reële wens om een partnership met de overheid aan te gaan." Vandaag zijn achttien bedrijven, verdeeld over het hele land, lid van Bobca. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 60 % van de markt, zijn ze goed voor 4016 arbeidsplaatsen en realiseren ze een gezamenlijke omzet van 25,5 miljoen euro. In totaal huisvesten ze meer dan 1800 bedrijven. De leden, die eenmaal per maand bijeenkomen in de raad van bestuur, participeren ook in een aantal commissies: lobbying, promotie/reclame, juridische zaken, rekrutering van nieuwe leden en internet. "De lobbyingcommissie die we recent in het leven hebben geroepen, toont ons verlangen naar erkenning aan," zegt Caroline Maroquin, manager van BusinessPeopleServices, een van de Bobca-leden. "Uiteindelijk streven wij naar een officiële status. Dat zou een echte erkenning van de sector en zijn economische gewicht betekenen. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. "