Hypothecaire leningen hebben in België een gemiddelde looptijd van meer dan twintig jaar. Als kredietnemer bent u gedurende die hele periode verbonden aan de financiële instelling waar u het geld voor uw woning hebt geleend. Maar wat als u bijvoorbeeld zou overlijden? Moet uw partner dan de maandelijkse aflossingen alleen betalen? En wat als u allebei overlijdt? Worden uw kinderen dan aansprakelijk voor de terugbetaling van uw lening?
...

Hypothecaire leningen hebben in België een gemiddelde looptijd van meer dan twintig jaar. Als kredietnemer bent u gedurende die hele periode verbonden aan de financiële instelling waar u het geld voor uw woning hebt geleend. Maar wat als u bijvoorbeeld zou overlijden? Moet uw partner dan de maandelijkse aflossingen alleen betalen? En wat als u allebei overlijdt? Worden uw kinderen dan aansprakelijk voor de terugbetaling van uw lening? Met een schuldsaldoverzekering hoeft u zich daar geen zorgen over te maken: die garandeert dat het saldo in geval van een overlijden door de verzekeringsmaatschappij wordt afgelost. De premies mag u fiscaal inbrengen. Zo'n verzekering is in principe niet verplicht. Als u al een levensverzekering hebt en denkt dat die uitkering voldoende groot is om de terugbetaling van uw krediet te garanderen, dan is een schuldsaldoverzekering misschien wel overbodig. Toch zal de financiële instelling waar u het krediet aangaat u wellicht proberen te overtuigen -- of u er zelfs contractueel toe te verplichten -- om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Die polis geeft de garantie dat ze het geleende bedrag terugkrijgt. Als u de verzekering afsluit bij dezelfde bank, krijgt u vaak zelfs een korting op de intrestvoet van uw lening, maar u mag uw schuldsaldoverzekering ook afsluiten bij een andere verzekeraar. Het is raadzaam de voorwaarden en de tarieven bij meerdere maatschappijen op te vragen en ze eventueel tegen elkaar uit te spelen. Op die manier kunt u honderden euro's besparen. Websites zoals Spaargids.be (www.spaargids.be), Renteopdevoet.be (www.rodv.be), Eccent (www.eccent.be) en Assurtel (www.assurtel.be) kunnen u daarbij helpen. Een schuldsaldoverzekering wordt meestal gespreid over de partners die samen een woning kopen of bouwen. Gebeurt de spreiding gelijk over beide medeleners, dan staat ieder in voor de helft van het geleende bedrag. Als een van hen overlijdt, dan betaalt de schuldsaldoverzekering het deel van de overledene. De andere partner moet dan nog altijd zijn helft blijven afbetalen. Maar u kunt ook een polis afsluiten waarbij u en uw partner ieder voor bijvoorbeeld twee derde gedekt zijn. U bent dan wel allebei oververzekerd -- waardoor u een hogere premie betaalt -- maar u geniet extra gemoedsrust: in geval van een overlijden moet de langstlevende partner nog slechts een derde van de lening aflossen. Daarnaast is het mogelijk voor elke partner een verschillend verzekeringspercentage te kiezen. Die optie valt te overwegen als uw inkomen bijvoorbeeld sterk afwijkt van dat van uw partner. Het premiebedrag van een schuldsaldoverzekering hangt af van meerdere factoren: het te verzekeren bedrag, de duur van de verzekering en het risicoprofiel van de verzekerden. Bij dat laatste spelen de leeftijd en de gezondheidstoestand dus een rol. In het verleden betaalden mannen een hogere premie dan vrouwen voor dezelfde dekking, maar onder Europese druk werd eind 2012 het unisekstarief ingevoerd. Er wordt nu geen onderscheid meer gemaakt op basis van het geslacht. Volgens Wauthier Robyns, de directeur van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsbedrijven, hechten de verzekeringsmaatschappijen daardoor meer belang aan andere factoren om de premie te bepalen. "Om het risico zo correct mogelijk in te schatten wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met de levensstijl van de verzekerde", zegt hij. "Maar er is geen vaste set van criteria die de verzekeraar moet hanteren: hij bepaalt zelf hoe hij te werk gaat binnen de grenzen van de antidiscriminatieregels." Doorgaans bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen meerdere types van schuldsaldoverzekeringen aan. Zo is er de formule met een eenmalige premie, die u meteen betaalt als u de lening afsluit. Dat is de goedkoopste optie, maar u moet dan wel meteen een aanzienlijke som -- al gauw enkele duizenden euro's -- op tafel leggen. Als u er later voor kiest uw krediet te laten herzien of het vervroegd terug te betalen, bent u het betaalde bedrag hoe dan ook kwijt. Daarnaast zijn er polissen waarvoor u elk jaar dezelfde verzekeringspremie betaalt, zij het gedurende maximaal twee derde van de looptijd van uw lening. En er bestaat een systeem waarbij u variabele premies over de hele looptijd betaalt. Die premie wordt jaarlijks aangepast aan het nog verschuldigde kapitaal, de rentevoet en de looptijd van het krediet. Va-riabele premies liggen doorgaans lager dan vaste premies, maar over het hele traject betaalt u in principe meer. Welk systeem voor u het interessantst is, hangt af van uw financiële en fiscale situatie. Bespreek dit met uw bankier. Rokers betalen een hogere premie dan niet-rokers. Ook uw beroep en de sporten die u beoefent, spelen een rol bij de berekening. Er zijn zelfs verzekeringsmaatschappijen die de woonplaats in rekening brengen: wie in een industriestreek woont, betaalt mogelijk meer dan wie midden in een groene omgeving leeft. Ook zwaarlijvige personen kunnen op basis van hun BMI zwaarder worden getaxeerd. Ernstige aandoeningen waaraan de te verzekeren persoon lijdt of heeft geleden -- zoals een chronische ziekte -- hebben eveneens een aanzienlijke invloed op de premiebepaling. Maar daar komt binnenkort verandering in. "Sinds 2010 is er een wet die de schuldsaldoverzekering betaalbaar moet maken voor ernstig zieke personen", zegt Wauthier Robyns. "De wet is echter nog niet in werking getreden en de uitvoeringsmaatregelen ontbreken nog. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad in 2013 heeft goedgekeurd, kreeg bovendien een negatief advies van de Raad van State." Het koninklijk besluit kan er dus pas komen, nadat de wet van 2010 op een aantal punten wordt aangepast. Volgens minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (sp.a) kunnen die wetsaanpassingen nog deze maand worden aangenomen. Voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico zal het vanaf dit jaar dus toch mogelijk worden een schuldsaldoverzekering te sluiten tegen een betaalbare prijs. De nieuwe wet bepaalt dat de zogenoemde bijpremie die de verzekerde vanwege zijn gezondheidstoestand moet betalen, niet hoger mag zijn dan een bepaald maximum (uitgedrukt als een percentage van de basispremie voor een persoon zonder gezondheidsproblemen). Het surplus wordt ten laste genomen door de Compensatiekas, die wordt gefinancierd door de levensverzekeraars en de kredietinstellingen. ROEL VAN ESPENBinnenkort wordt een schuldsaldoverzekering ook betaalbaar voor mensen met een hoger gezondheidsrisico.