Wie denkt dat elektronisch geld vrij is van wisselproblemen, kan zijn mening maar beter herzien. Ecash is niet zo virtueel als wordt gedacht.
...

Wie denkt dat elektronisch geld vrij is van wisselproblemen, kan zijn mening maar beter herzien. Ecash is niet zo virtueel als wordt gedacht.Zet niet meer centen op uw schijf dan u durft verliezen, adviseert de Amerikaanse Mark Twain Bank aan zijn klanten. Dat zijn dan geen casinobezoekers, zoals u onterecht zou kunnen vermoeden, maar gebruikers van ecash, de gepatenteerde elektronische munt die de Mark Twain Bank uitgeeft onder licentie van DigiCash bv uit Amsterdam. Half juni kon u er bij een 45-tal dienstverleners, handelaren of shopping centra op het Internet mee betalen. In tegenstelling tot elektronische kredietkaarttransacties (zie Trends van vorige week) lopen ecash-betalingen niet via een derde partij, maar rechtstreeks, tussen koper en verkoper. Het zijn de munten zelf die zich dankzij hun digitale handtekening authentificeren.Hoe werkt dat ? In de toepassing door de Mark Twain Bank, sinds 23 oktober 1995, geeft de klant op voorhand via e-mail de opdracht om een bedrag over te schrijven van zijn gewone rekening (zie kader : Kostprijs) naar de "Ecash Mint". Dat is een ecash-rekening bij de Mark Twain Bank. Wil de klant vervolgens het geld voor direct gebruik op de harde schijf van zijn pc hebben alsof hij het op zak had , dan maakt zijn eigen ecash-software evenveel unieke nummers aan als zij munten opvraagt.ANONIEM.De nummers worden geëncodeerd en voor validering naar de bank verstuurd. Deze werkwijze is de kern van het DigiCash-systeem. Ze verzekert de privacy van de gebruiker. De bank kan wel de Ecash Mint-rekening van de klant debiteren voor het "uitbetaalde" bedrag, maar kent door de encryptie de nummers niet van de munten waarmee dat bedrag is betaald. Daardoor kan de klant later de munten uitgeven zonder dat de bank de verbinding kan leggen tussen munt en klant.Toch valideert de bank elke geëncrypteerde munt met zijn eigen digitale handtekening (alsof het een digitale bankcheque was). Daarna gaan de munten terug naar de harde schijf van de klant. De software zorgt er automatisch voor dat er voldoende "klein geld" op de schijf staat om bij een aankoop te kunnen "passen". Als de klant iets wil betalen of iemand per e-mail ecash wil sturen decodeert hij zijn eigen encryptie, zodat de unieke nummers leesbaar worden. De digitale handtekening van de bank blijft behouden.TOCH DERDE PARTIJ.Resten twee problemen. Eén, wanneer de bank de munten naar haar rekeninghouder toezendt, worden die tegelijk als een schuld in haar boekhouding ingeschreven. Die schuld moet worden vereffend op het ogenblik dat de munten door een handelaar aan de bank ter uitbetaling worden aangeboden. Twee, digitale gegevens kunnen helaas worden gekopieerd, dus ook digitale munten. Om die twee redenen moet de handelaar, in principe vóór hij de transactie afrondt, toch nog elektronisch de validerende bank contacteren. Die checkt dan of de munten niet eerder zijn uitgegeven en schrijft dan de serienummers in haar "database van uitgegeven munten" bij. Vervolgens betaalt de bank de handelaar in ecash (in munten of op een Ecash Mint-rekening) of, mits commissie, in harde valuta. Tegelijk wordt haar boekhouding bijgewerkt. Mocht blijken dat iemand een munt een tweede keer wou uitgeven, dan kan de betalende partij om uitleg worden gevraagd. Ecash-munten hebben een beperkte geldigheidsduur.GEEN UNIVERSELE MUNT.Ecash is een voorzichtig elektronisch muntsysteem. Er is in het huidige stadium geen sprake van een virtuele, universele munt, die een goed deel van de wisseltransacties kan elimineren. Evenmin is er sprake van virtuele intresten of leningen in ecash. Ecash blijft netjes uitgedrukt in één munt en wordt alleen bij de uitgever ervan opnieuw omgezet in harde valuta. Momenteel zijn er slechts twee uitgevers : de Mark Twain Bank in dollars en het Internet-dienstenbedrijf EUnet Finland in Finse marken. De Finse Merita Bank, waarvan in maart in een persmededeling werd gesuggereerd dat ze meewerkte aan dat laatste ecash-opzet, blijkt wel de bank van EUnet Finland te zijn, maar laat verder droogjes weten dat zij "niets vandoen heeft met ecash als product of concept". DigiCash heeft in mei wel aangekondigd dat Deutsche Bank ecash zou testen. In België tenslotte is Bank IT nv, een vennootschap die onder impuls van Luc De Brabandere (ex- Generale Bank) het ecash-concept wou commercialiseren, intussen in alle stilte opgegaan in Website-bouwer Net it. be. Ecash moet zich dus nog helemaal bewijzen (ontwerper DigiCash heeft trouwens nog andere pijlen op zijn boog). Volgens Merita Bank is ecash aangewezen voor betalingen tussen een halve frank en enkele honderden franken, terwijl systemen voor on line bankieren de hogere bedragen voor hun rekening nemen. Als de betaling echter maar enkele franken bedraagt (denk dan aan vergoedingen voor informatie, spelletjes, e-mail-verzendingen...), begint de kostprijs van de transactieverwerking ook bij ecash sterk door te wegen. De Internet-gemeenschap is daarom nog op zoek naar systemen voor "microbetalingen", die minder met encryptie en controles belast hoeven te worden.BRUNO LEIJNSE Wordt vervolgd. OPVRAGINGSSCHERM VOOR ECASH Techniek verborgen voor gebruiker.