Turnhout krijgteen eigen beurshal. Net als Genk, Kortrijk of Hasselt. Het beursgebeuren moet de stad én de lokale bedrijven een ruimere uitstraling bieden.
...

Turnhout krijgteen eigen beurshal. Net als Genk, Kortrijk of Hasselt. Het beursgebeuren moet de stad én de lokale bedrijven een ruimere uitstraling bieden.Turnhout heeft een eigen beursgebouw. De Nieuwe Kaaitorens offreert 5000 m² tentoonstellingsaccomodatie, kostte 120 miljoen frank en werd gefinancierd door de groep Boermans. Zijn er nog niet genoeg dergelijke gebouwen in Vlaanderen ? Of was Turnhout kinderlijk jaloers op de expositiehallen van andere Vlaamse steden ?Directeur Jacques Brouwers motiveert : "Beurshallen blijken een motor- en aanzuigfunctie te hebben voor het economisch leven in een streek. Vooral de indirecte stimulansen op middellange termijn zijn belangrijk. Die kun je overal waarnemen. Kijk maar naar vergelijkbare sites als Kortrijk, Hasselt en Genk. Daar heeft zich telkens stilaan een beurzenprogrammatie ontwikkeld, die aan de plaatselijke handel en industrie prikkels bood en ook toeleveringsbedrijven deed ontstaan. Plaats je Turnhout macro-economisch naast die regio's, dan stel je heel wat hoopvolle overeenkomsten en raakpunten vast. Het bewonerspotentieel én de koopkracht vormen hier beslist een gezonde basis voor een beurzenprogramma dat zich op de eerste plaats tot het ruime publiek zal richten." Gedurende het eerste exploitatiejaar mikt de nieuwe expohal inderdaad vooral op themabeurzen voor Jan-met-de-pet. Is het aanbod van beurzen in Vlaanderen en in de Benelux al niet uitgebreid en gevarieerd genoeg ? Zijn die allemaal nog leefbaar ? "De beurswereld is een bloeiende marktsector, nationaal én internationaal," meent Brouwers. "Voor sommige streken lijkt een verzadigingspunt bereikt. Maar wanneer je nagaat waarom ergens de belangstelling terugloopt, merk je dat dit bijna altijd komt door een gebrek aan creativiteit en/of een teveel aan zelfvoldaanheid. Bezoekers mogen nooit een déjà vu-gevoel krijgen. Zij willen nieuwe producten en vernieuwende ideeën ondersteund door een vlekkeloze organisatie. Die troeven willen wij uitspelen, ook naar zelfstandigen en kmo's toe." Dus toch vakbeurzen ? Brouwers : "Later, ja. Beursprofessionals beweren wel dat vakbeurzen op hun retour zijn, maar er blijven niches open. Gerichte marktstudies wijzen op specifieke behoeften in de bedrijfswereld. We willen hier een motorfunctie voor gerichte marketing vervullen maar de beurshal moet ook de omgeving helpen opwaarderen, de stad én de bedrijven uit de regio een ruimere uitstraling geven."JACQUES BROUWERS (DE NIEUWE KAAITORENS) Via beurshal regionale bedrijven steunen.