Eupen trekt resoluut de Europese kaart. Gelegen in de gouden driehoek gaat de stad een mooie toekomst tegemoet.
...

Eupen trekt resoluut de Europese kaart. Gelegen in de gouden driehoek gaat de stad een mooie toekomst tegemoet.Met z'n 17.250 inwoners is Eupen de grootste stad van de Oostkantons. Op economisch vlak gaat het de administratieve hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap voor de wind. Met 5,8 % ligt de werkloosheid laag en de koopkracht zit boven het nationale gemiddelde. Sluitende gegevens zijn nochtans moeilijk te geven daar veel Eupenaars buiten onze landsgrenzen werken. Zowat 2500 werknemers trekken dagelijks richting Duitsland.GOUDEN DRIEHOEK.Uiteraard ondervindt de stad de invloed van Maastricht, Luik en Aken. Het uitgebreide transportnetwerk is een van de belangrijkste troeven. Autowegen laten toe in recordsnelheid Nederland en Duitsland te bereiken. De haven van Luik ligt op een steenworp en binnen een straal van 100 km bevinden zich vijf luchthavens.Maar wat de bezoeker vooral opvalt, is de rijkdom van het stedelijk patrimonium. Al 15 jaar lang investeert het stadsbestuur jaarlijks gemiddeld 200 miljoen frank. In 1997 zal 414 miljoen besteed worden aan de bouw van een lagere school (140 miljoen), nieuwe waterleidingen (100 miljoen), de realisatie van een 100-centrale (20 miljoen) en de aanleg van wegen (100 miljoen). Toch vertoont de begroting een positief saldo. Wat is het geheim ? "We trachten het beheer volledig naar de privé-sector door te schuiven," aldus burgemeester Alfred Evers. "Wij investeren, maar we vragen voor het niet-gesubsidieerde deel een huurvergoeding." Bovendien bepaalt het stedelijk reglement dat de herstellingen van voetpaden en riolen de eerste twintig jaar ten laste van de stad zijn, maar dat nadien de eigenaars een deel van de kosten dragen die voor hun deur worden gemaakt. Nog zo'n initiatief : de organisatie van een jaarlijkse wedstrijd voor de mooist versierde gevel. Factoren die stuk voor stuk bijdragen tot de herwaardering van het vastgoed. De grondprijzen zijn de jongste tien jaar meer dan verdrievoudigd. Een perceel van 1000m² kost gemiddeld 2500 frank/m². "Een deel van de bevolking met een gemiddeld inkomen kan dat niet betalen," geeft Alfred Evers toe. "Ze kunnen evenmin in sociale woningen terecht. Daarom plannen we de bouw van 22 woningen. Via subsidies (10 miljoen) van het Waalse Gewest kan de aankoop- of huurprijs worden gedrukt."Eupen zit niet verlegen om projecten, zoveel is zeker. Het Saint-Nicolashospitaal zal worden gerenoveerd en vergroot. Het federaal ministerie en de Duitstalige Gemeenschap gaven hun akkoord voor een investering van 1,1 miljard. De Rechtbank van Eerste Aanleg plant de bouw van een gebouw van 5000m². Kostenraming : 250 miljoen. Ook het ministerie van Financiën blijft niet achter en investeert 100 miljoen om nieuw onderdak te hebben.EVENWICHT.De verdwijning van de textielindustrie verplichtte Eupen zich op industrieel vlak te diversifiëren. Een geslaagde reconversie. Het industriepark, langs de N67 en vlakbij de E40, wordt voor de derde maal uitgebreid. De twee eerste zones zijn goed voor een vijftigtal hectares en aan de overzijde van de N67 komt er 30 hectare bij. De meer dan zeventig bedrijven zijn in verschillende sectoren actief. Ook verscheidene Duitse ondernemingen lieten zich verleiden door het potentieel van de streek. De transportsector blijft het best vertegenwoordigd, met meer dan 1000 arbeidsplaatsen.Het industriepark wordt beheerd door Spi+, de intercommunale van de provincie Luik. De prijzen voor een terrein (620 BEF/m²) liggen hoger dan in de rest van de provincie (tussen 220 en 500 BEF/m²). Maar de vraag is groot en het aanbod klein. De perfecte tweetaligheid van de bevolking is bovendien een grote troef.Hoe ziet men trouwens de toekomst ? Albert Evers : "Eerst en vooral moeten we ons profileren. In de nabijheid van drie universiteiten, moet Eupen de infrastructuur bieden voor spitstechnologie. Bovendien willen we de omgeving instandhouden en op die manier een alternatief bieden voor de levensstijl in onze drie grote buursteden."V.P. EUPEN De grondprijzen zijn de jongste tien jaar meer dan verdrievoudigd.