eXtra informatie op www.trends.be
...

eXtra informatie op www.trends.be De functies van de leden van het zakenkabinet. Remi Vermeiren. "Dit soort reizen is nuttig, maar er vallen ook wat kanttekeningen bij te maken. Grote bedrijven hebben er meestal minder behoefte aan. Voor sommige grootse contracten kan de aanwezigheid van een koninklijke hoogheid handig zijn als eerste introductie, maar dan ook niet meer. Al is daar ook een deel show bij. Voor KMO's biedt zo'n missie het voordeel dat ze zowel georganiseerd kunnen reizen als een eigen programma volgen. Bovendien kan je er niet alleen banden smeden met Chinezen, maar ook met de andere Belgen. Tienduizend kilometer reizen om mensen (beter) te leren kennen die veertig of vijftig kilometer verderop werken, zo werkt dat nu eenmaal. "Maar je mag het belang van zo'n missie ook niet overdrijven. Soms worden 'dankzij de missie' contracten getekend die al in kannen en kruiken waren. Ook de aanwezigheid van de prins en zijn contacten met de overheid moet je relativeren. De ontmoetingen met lokale machthebbers blijven meestal beperkt tot ronkende verklaringen zonder veel inhoud en dus moet je er ook niet van wakker liggen of je nu de top ziet of de vierde in rang. Voor bedrijven is het veel belangrijker op het juiste niveau te worden ontvangen dan voor de politici. Die laatsten doen natuurlijk ook hun uiterste best om hun public relations naar de thuisbasis te verzorgen."Vermeiren. "Dat de economische groei in België de verwachtingen overtreft, heeft waarschijnlijk voor een deel te maken met de repatriëring van gelden naar aanleiding van de fiscale amnestie en een wijziging van de ethiek. Het binnenkomende geld wordt deels in onroerend goed gestoken - vandaar de aanhoudend stijgende prijzen - en dat heeft een multiplicatoreffect op de rest van de economie. Maar meer dan waarschijnlijk is dat effect over zijn hoogtepunt heen. "Dat het IMF min of meer positief is over de Belgische begroting, is vooral omdat in het land der blinden eenoog koning is. In vergelijking met onder meer Duitsland en Nederland doen wij het op papier goed. Daarnaast is er het perverse effect dat wij kunnen profiteren van onze hoge staatsschuld, waardoor een lage rente bij ons een groter effect heeft dan bij de buren. Maar bij een stabiele rente wordt dat voordeel volgend jaar grotendeels uitgehold. Eigenlijk zouden we met een lage rente een belangrijk overschot moeten realiseren."Vermeiren. "Het gaat in de gezondheidszorg natuurlijk steeds om grote bedragen, zodat verschillen in consumptiepatronen - en die zijn er zeker tussen Vlaanderen en Wallonië - snel leiden tot substantiële verschillen in het uitgavenpatroon. Daarnaast zijn er overigens ook grote verschillen in de bijdragen tot de inkomsten. Het is meer dan irriterend, zelfs verdacht, dat men geen duidelijkheid schept, terwijl dat toch moet kunnen. "Het is echter geen louter financieel probleem. De verschillende aanpak van de geneeskunde in beide landsdelen is een feit. Een splitsing zou helpen om de regionale overheden hun verantwoordelijkheid te doen opnemen en maakt waarschijnlijk een consensus makkelijker tussen de verschillende partijen aan dezelfde kant van de taalgrens, in een moeilijk dossier dat nog tientallen jaren moeilijke vragen zal oproepen. Overigens zijn maatregelen waarbij vaste prijzen worden bepaald, zoals minister Demotte voorstelt, zelden efficiënt. De ene haalt er een extra voordeel uit, de andere recupereert zijn inefficiëntie ergens waar geen maximum is vastgelegd."Vermeiren. "Ik vind het benauwend dat men er niet in slaagt tot een consensus te komen over de grote uitdagingen van de toekomst. In dit land werd steeds gestreefd naar een algemeen akkoord. Eigenlijk ben ik daar nooit gelukkig mee geweest, want de onderhandelaars willen dan absoluut een akkoord en sluiten meer compromissen dan goed is. Ik denk dat we nu radicaal moeten zeggen dat als er geen goed akkoord kan worden afgesloten, er geen akkoord zal zijn. Het moet dan maar op het niveau van de sectoren of het bedrijf."VOLGENDE WEEK : Patrick De Maeseneire, Trends-minister van Buitenlandse Zaken en Exportbeleid.Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be L.H."We reizen 10.000 kilometer om mensen te leren kennen die veertig of vijftig kilometer verderop werken, zo werkt dat nu eenmaal."