Leiden de klimaatveranderingen tot meer onzekerheid in de sector van de schadeverzekeringen?

BART DE SMET. "De impact van natuurrampen stijgt. Maar de dramatische tv-beelden riskeren natuurrampen belangrijker te maken dan nodig. De natuurrampen van 2015 hadden de kleinste impact sedert 2009, zeggen recente cijfers van de herverzekeraar Munich Re. Wereldwijd was er een schade van een goede 82 miljard euro, waarvan slechts 27 miljard verzekerd was. Heel wat mensen hebben geen verzekering. Dat is niet alleen het geval in ontwikkelingslanden, maa...

BART DE SMET. "De impact van natuurrampen stijgt. Maar de dramatische tv-beelden riskeren natuurrampen belangrijker te maken dan nodig. De natuurrampen van 2015 hadden de kleinste impact sedert 2009, zeggen recente cijfers van de herverzekeraar Munich Re. Wereldwijd was er een schade van een goede 82 miljard euro, waarvan slechts 27 miljard verzekerd was. Heel wat mensen hebben geen verzekering. Dat is niet alleen het geval in ontwikkelingslanden, maar ook in een land als Italië bijvoorbeeld. "De gevolgen van dergelijke onzekerheden vangen we op door mutualisering ofwel spreiding van de risico's over een grote groep mensen in een bepaald land, en door risico's gedeeltelijk te verschuiven naar herverzekeraars. Ageas is bovendien aanwezig in meerdere markten. Hebben we een tegenslag met onze schadeverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk, dan compenseren we dat met een goed jaar in een ander land. In België waren de grootste twee natuurrampen de hagelbuien van 2014 en de stormen van 1995. Dat is alweer twintig jaar geleden." DE SMET. "Dat zeg ik niet. Er zijn meer natuurrampen dan vroeger, maar die rampen zijn ook veel zichtbaarder. Als verzekeraars kunnen we dat perfect volgen in onze prijszetting. Hoe meer natuurrampen, hoe meer schade. En hoe hoger de premies, dat is logisch. Maar weet u, in onze contreien is de betonnering van de grond al een even belangrijke oorzaak van het overstromingsgevaar als de klimaatverandering." DE SMET."Dat is een mogelijkheid. Vorig jaar is er geen noemenswaardige verhoging van de brandverzekeringspremie geweest, ondanks de zware hagelbuien van het jaar ervoor. Het is niet omdat er eens een natuurramp is, dat plots de premies stijgen. Dat is ook wat je nu al hoort bij de Britse verzekeraars: ondanks de overstroming is de kans klein dat de premies omhooggaan. Maar als de natuurrampen keer op keer, jaar na jaar toenemen in omvang en impact, zal dat leiden tot hogere premies. Op dit moment is dat niet aan de orde." DE SMET."Dat heb ik niet willen zeggen. In de pers spreken sommige bronnen van een schade van 5 tot 6 miljard pond. Daarvan is 2,5 miljard pond verzekerd. Natuurlijk blijft 2,5 miljard pond een behoorlijk bedrag voor de Britse verzekeringssector. Ageas zal daar zijn deel van hebben." JOZEF VANGELDER