"Het is een paradox met rampzalige gevolgen," zegt Johann Leten, algemeen directeur van de Limburgse Kamer voor Handel en Nijverheid. "In oktober 1999 werden slechts 13.000 van de 18.000 vacatures in Limburg ingevuld, 3000 werden geannuleerd en 2000 blijven open."
...

"Het is een paradox met rampzalige gevolgen," zegt Johann Leten, algemeen directeur van de Limburgse Kamer voor Handel en Nijverheid. "In oktober 1999 werden slechts 13.000 van de 18.000 vacatures in Limburg ingevuld, 3000 werden geannuleerd en 2000 blijven open." De oorzaken voor deze paradox liggen voor de hand, vindt Leten: problemen aan de aanbod- en de vraagzijde. Hij heeft het bijvoorbeeld over de werkloosheidsval, het te kleine verschil tussen lonen uit arbeid en lonen uit werkloosheid, al dan niet in combinatie met zwartwerk. Bovendien heeft een aantal langdurig werklozen niet de goede attitude om te werken, vindt de directeur van de Kamer. "Ik hield het niet voor mogelijk," zegt Leten, "maar sommigen moet je zelfs opnieuw tijdig leren opstaan." Voorts is er de vergrijzing en (te) vroege pensionering van de actieve bevolking terwijl heel wat werkwilligen ervaring missen. Of maatregelen zoals Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) en Smet-banen dan geen soelaas bieden? "In geen geval," reageert Leten. "Dat zijn - goed bedoelde - hangmatten zonder doorstroming naar de echte arbeidsmarkt. Wie zijn uitkering, PWA- of Smet-vergoeding en misschien nog wat zwartwerk optelt, verdient meer dan behoorlijk." Aan de vraagzijde zorgen wijzigende arbeidsomstandigheden voor problemen. De informatiemaatschappij die een ander soort arbeidskrachten vergt, en de delokalisatie van arbeid.En wat doet de Kamer aan die paradox? "We werken op twee terreinen: we sensibiliseren de overheid en de sociale partners. En we startten het project Vlaams Interim-Brug," vertelt Leten. Voor het sensibiliseren gebruiken Leten en de zijnen negen actiepunten. Dat zijn onder meer lastenverlaging, herschikking van tewerkstellingsmaatregelen, invoering van plichten voor de werkloze, steun aan opleidende bedrijven. "Bedrijven zijn veel beter geplaatst om concreet op te leiden dan externe organisaties," oppert Leten. Het tweede initiatief waar we aan meewerken is het project Vlaams Interim-Brug in samenwerking met de vereniging van interimkantoren Upedi en alle Kamers voor Handel en Nijverheid. Leten: "We schakelen kansarmen via interimarbeid opnieuw in het reguliere arbeidscircuit in. Het project startte drie jaar geleden en is enorm succesvol: 80% van de deelnemers heeft ondertussen een (vast) contract op zak."