"Het is nog te vroeg om de nieuwe dynamiek in cijfers vertaald te zien, want de ontwikkeling van nieuwe beursconcepten vergt minimaal één jaar," zegt John Buyckx, gedelegeerd bestuurder van Flanders Expo.
...

"Het is nog te vroeg om de nieuwe dynamiek in cijfers vertaald te zien, want de ontwikkeling van nieuwe beursconcepten vergt minimaal één jaar," zegt John Buyckx, gedelegeerd bestuurder van Flanders Expo. Ruim een jaar geleden werd de Oost-Vlaming aangetrokken om te beletten dat het Gentse beurscomplex zou indommelen. Kokerello, een publieksbeurs voor kookliefhebbers die eind vorig jaar voor het eerst plaatsvond, was de eerste nieuweling onder het bewind van Buyckx. Daarmee komt het aantal eigen organisaties op veertien. Met ruim 60.000 bezoekers is de vakbeurs Horeca Expo de belangrijkste. Groei moet echter ook komen door het aantrekken van organisatoren die de weg naar Gent nog niet hebben gevonden. "Zelfs een overname van een bestaande organisatie valt niet uit te sluiten," voegt de topman daaraan toe. In de beginjaren was Flanders Expo het centrum van heel wat sportevenementen. Maar de indooratletiekpiste verhuisde naar de Topsporthal waardoor er, op de Special Olympics na, geen sportevenementen meer plaatsvinden. Justin Timberlake trok vorig jaar wel meer dan 13.000 fans naar het Gentse beurscomplex. Buyckx zoekt dan ook naar muziekevenementen, maar dat is niet altijd makkelijk vanwege de kalender. Volgens John Buyckx heeft Flanders Expo een goed jaar achter de rug. Maar exacte cijfers kan hij nog niet geven, want die wil hij eerst aan zijn raad van bestuur presenteren. "Het omzetcijfer ligt in de buurt van de omzet van het jaar voordien, die ruim 14,5 miljoen euro bedroeg," zegt hij. Zo'n raad van bestuur is wellicht een indrukwekkend schouwspel, want maar liefst negentien bestuurders schuiven telkens hun voeten onder de immense tafel. "Geen onoverkomelijk probleem," aldus Buyckx. "Het overlegcomité doet namelijk al veel voorbereidend werk." Deze structuur is een erfenis uit het verleden. Flanders Expo, dat opgericht werd in het spoor van Flanders Technology International, is namelijk het resultaat van een publiek-private samenwerking. Bijna twintig jaar geleden bracht de overheid een derde van het kapitaal in, de rest werd opgehoest door het bedrijfsleven. Met 42 % van de aandelen is Dexia nog altijd de belangrijkste aandeelhouder. Eerder dit jaar presenteerde het Gentse stadsbestuur het nieuwe masterplan voor de herinrichting van de gronden rond Flanders Expo. John Buyckx ziet het wel zitten, op voorwaarde dat de overheid heikele punten als bereikbaarheid en mobiliteit op de juiste manier aanpakt. Dat plan voorziet in extra ruimte voor woongelegenheid (117.500 vierkante meter) en voor nieuwe kantoren (285.000 vierkante meter). Ook het beurscomplex zelf mag met 20.000 vierkante meter uitbreiden, al bestaan daar nu niet meteen concrete plannen voor. Een shoppingboulevard komt er zeker niet, al wist de Zweedse meubelgigant Ikea wel een plaatsje op de nieuwe site te versieren. "Puur toeval," lacht Buyckx, die bijna zijn hele carrière actief was in de distributiesector bij klinkende namen als GB, Carpetland en... Ikea. Dirk Van ThuyneDe raad van bestuur is een indrukwekkend schouwspel: maar liefst negentien bestuurders schuiven telkens hun voeten onder de immense tafel.