Hoogleraar economie William Baumol is een innovatie-expert. In al zijn studies onderstreept Baumol de cruciale rol die entrepreneurs spelen in een innovatieve economie. Zij liggen aan de basis van alle grote innovaties en zijn zo de belangrijkste bronnen van economische groei. Hij rekende ooit uit dat de lonen van werknemers in de industrie zonder de invloed van ondernemers vandaag op hetzelfde niveau zouden liggen als 150 jaar geleden.
...

Hoogleraar economie William Baumol is een innovatie-expert. In al zijn studies onderstreept Baumol de cruciale rol die entrepreneurs spelen in een innovatieve economie. Zij liggen aan de basis van alle grote innovaties en zijn zo de belangrijkste bronnen van economische groei. Hij rekende ooit uit dat de lonen van werknemers in de industrie zonder de invloed van ondernemers vandaag op hetzelfde niveau zouden liggen als 150 jaar geleden. Toch worden entrepreneurs volgens Baumol niet altijd naar waarde geschat. Het beste bewijs is dat ze in de economische theorie en analyses nauwelijks een plaats krijgen. Het nieuwste boek van William Baumol, The Microtheory of Innovative Entrepreneurship, moet daar verandering in brengen. Het boek is een ode aan het ondernemerschap. Hij doorprikt in het boek een aantal negatieve stereotypen over ondernemers. Entrepreneurs doen het volgens Baumol niet echt voor het geld. Hij haalt twee studies aan waaruit duidelijk blijkt dat de gemiddelde financiële vergoeding van entrepreneurs sterk onder de correcte vergoeding ligt. Anders gesteld, ze zouden veel meer geld verdienen als werknemer in een groot bedrijf dan aan het hoofd van hun eigen onderneming. Maar daarin zijn ze niet geïnteresseerd. De auteur ontkent natuurlijk niet dat sommige entrepreneurs heel rijk geworden zijn. Dit fenomeen, het zogenaamde lotto-effect, zet mensen trouwens aan tot ondernemen. Baumol heeft ook iets anders ontdekt: het grootste deel van de belangrijke uitvindingen komt van zeer kleine ondernemingen en entrepreneurs, niet van grote multinationals. Voorbeelden die hij aanhaalt zijn air conditioning, de rits en de microprocessor. Volgens de hoogleraar een merkwaardig fenomeen omdat grote ondernemingen over een veel groter budget beschikken om aan O&O te besteden. Baumol probeert ook door te dringen tot de psychologie van de ondernemer. Hij weet dat ze overdreven optimistisch zijn en ervan uitgaan dat ze uiteindelijk succes zullen hebben. "De empirische resultaten bevestigen dat uitvinders en entrepreneurs gekenmerkt worden door een graad van optimisme die boven de norm ligt", noteert de auteur. Succesvolle ondernemers hebben een groter effect op de economie dan velen denken, aldus Baumol. Hij wijst als voorbeeld op zijn analyse van de zogeheten negatieve externe effecten. Een uitvinder-entrepreneur die een belangrijke doorbraak forceert, bijvoorbeeld in de sector van de multimedia, veroorzaakt een negatief effect op de bestaande industrie. De uitvinding van de dvd gaf de genadeslag aan de industrie van videocassettes. Baumol benadrukt wel dat de overgang van de ene technologie, bijvoorbeeld de videocassettte, naar de andere, in dit geval de dvd, niet zo snel verloopt als gedacht. Beide technologieën leven geruime tijd naast elkaar. Baumol ergert er zich aan dat in cursussen micro-economie en macro-economie zelden of nooit gesproken wordt over entrepreneurs. Dat is onvergeeflijk aangezien het grootste deel van onze welvaart door deze mensen gecreëerd werd. T.D.