Artificiële intelligentie kan sommige beroepen doen verdwijnen. Is dat een gevaar voor de werkgelegenheid, of bent u eerder optimistisch?

ALEXANDER DE CROO. "Of ik optimistisch ben of niet, maakt niet veel uit. Het komt erop aan nu de juiste beslissingen te nemen, ongeacht de onzekerheid. Niemand weet welke en hoeveel beroepen ooit uitgevoerd kunnen worden door robots. En dan nog: dat een robot werknemers vervangt op de werkvloer, betekent nog niet dat de mens nutteloos wordt. Er komen andere taken bij. De echte uitdaging is iedereen de juiste competenties aan te leren die hem of haar uniek en complementair met de machines maken."
...

ALEXANDER DE CROO. "Of ik optimistisch ben of niet, maakt niet veel uit. Het komt erop aan nu de juiste beslissingen te nemen, ongeacht de onzekerheid. Niemand weet welke en hoeveel beroepen ooit uitgevoerd kunnen worden door robots. En dan nog: dat een robot werknemers vervangt op de werkvloer, betekent nog niet dat de mens nutteloos wordt. Er komen andere taken bij. De echte uitdaging is iedereen de juiste competenties aan te leren die hem of haar uniek en complementair met de machines maken." DE CROO. "Elke technologische innovatie baart winnaars en verliezers. Maar als ze meer welzijn en productiviteit brengt, zijn we verplicht haar te omarmen. Daarom ben ik een koele minnaar van een robotbelasting. Maar we moeten wel oog hebben voor de verliezers. Daarom moeten we volop investeren in het aanleren van nieuwe competenties." DE CROO. "De jongste studies zijn gelukkig optimistischer. Ze hebben het over 8 tot 10 procent van de banen die bedreigd zijn, en niet meer over 40 procent. Toch moeten we ons daarop voorbereiden. We hebben het Digital Belgian Skill Fund gelanceerd, waarin 18 miljoen euro zit. En er is de digitale campus BeCentral in Brussel." DE CROO. "We hebben zeker nog technische mensen nodig, zoals ontwikkelaars en data-analisten, maar onderzoekers wijzen vooral op het belang van beroepen die complementair zijn aan wat machines kunnen: emoties begrijpen, alles wat creatief is, persoonlijke communicatie, handelen in crisissituaties. Dat zijn typisch menselijke vaardigheden. Ik weet niet of we tegen die tijd nog accountants of treinbestuurders nodig hebben. Maar zeer waarschijnlijk zullen we mensen nodig hebben die dingen kunnen die een algoritme niet kan: mensen ontvangen, helpen of raad geven." DE CROO. "Sommige repetitieve beroepen zijn al verdwenen, in de logistiek bijvoorbeeld. Voor andere is het minder duidelijk. Ik zie niet direct in hoe een machine een ober kan vervangen, of een vuilnisman." DE CROO. "Er zijn twee uitdagingen: permanente vorming en het onderwijs. Het eerste is een verantwoordelijkheid van iedereen: de mensen, de ondernemingen en de overheid. De bedrijven hebben daarin een belangrijke rol te spelen, maar de markt werkt daar niet altijd goed. Zowel de overheid als de bedrijven moeten daar meer in investeren. "In het onderwijs moeten we de leerplannen aanpassen. Ons onderwijs moet digitaal mondige burgers vormen. Onze kinderen moeten weten hoe sociale media al die informatie verwerken." DE CROO. "Ons onderwijs moet meer dan ooit leren leren. Het moet een attitude ontwikkelen: de wil om constant bij te leren, nieuwsgierigheid en kritisch denken." Christophe Charlot