Vanaf 27 mei 1999 zetelt Marina Heyvaert, algemeen directeur van de Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland ( IVBO), in de Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen ( Gimv). Zij wordt één van de acht nieuwe vertegenwoordigers van de overheid in de raad van bestuur. De andere kandidaten die door de overheid worden voorgesteld ( nvdr - 30% van de aandelen is op de Beurs van Brussel genoteerd), zijn: Martine Reynaers ( ...

Vanaf 27 mei 1999 zetelt Marina Heyvaert, algemeen directeur van de Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland ( IVBO), in de Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen ( Gimv). Zij wordt één van de acht nieuwe vertegenwoordigers van de overheid in de raad van bestuur. De andere kandidaten die door de overheid worden voorgesteld ( nvdr - 30% van de aandelen is op de Beurs van Brussel genoteerd), zijn: Martine Reynaers ( Reynaers Aluminium), Anna Marie Roppe ( Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve Belegging), Herman Daems ( KU Leuven), Marc Stordiau ( Dredging), Eric Spiessens ( ACW-studiedienst), Leo Victor (secretaris-generaal Departement Algemene Zaken en Financiën) en Clair Ysebaert (voorzitter Liberaal Vlaams Verbond). Na haar studies handelsingenieur aan de Rijksuniversiteit Centrum Antwerpen ( Ruca) - de enige vrouw in die lichting - start Marina Heyvaert (geboren in 1954) op 1 december 1977 haar carrière bij de Nationale Investeringsmaatschappij ( Nim). Daar specialiseert de 'manenbluster' zich in de financiële risicoanalyse van investeringsprojecten. Vanaf 1984 volgt ze de bedrijfseconomische situatie van de Nim-participaties op. Tussen 1981 en 1991 is Heyvaert bestuurster van diverse bedrijven binnen de groep Illochroma, marktleider in gedrukte etiketten. In juni 1988 benoemt Willy Claes (SP) - toenmalig minister van Buitenlandse Zaken - haar tot kabinetsadviseur, belast met industrieel beleid en nijverheidsbevordering. Twee jaar later stapt Heyvaert over naar de IVBO om als algemeen directeur de West-Vlaamse onderneming te leiden. De zuivere intercommunale beheert een grote verbrandingsoven van 200.000 ton annex composteringsinstallatie langs de Pathoekenweg in Brugge. Een eigen dienst zamelt het afval gescheiden in. Het voertuigenpark bestaat uit een veertigtal wagens. Vandaag realiseert de onderneming een omzet van 800 miljoen frank en stelt 170 mensen tewerk. De cashflow en winst bedragen respectievelijk 200 miljoen frank en 50 miljoen frank.Heyvaert: "Dankzij onze rookgaswassing - een investering van een half miljard frank, nu bijna twee jaar geleden - behoort onze installatie samen met die van Indaver (Beveren) tot de meest performante ovens in België. Naast huisvuil verwerken wij ook bedrijfsafval, voornamelijk afkomstig uit onze regio." Op basis van professionele ervaring en in het raam van de vervrouwelijking stelt de Vlaamse regering Marina Heyvaert nu voor als bestuurster van de Gimv. Heyvaert: "Graag neem ik deze handschoen op. Vanuit mijn opleiding en beroepservaring hoop ik een bijdrage te kunnen leveren tot de Vlaamse Investeringsmaatschappij, die een belangrijke rol vervult in het Vlaams economisch landschap". Intussen blijft Heyvaert van Leest (Mechelen) naar Brugge pendelen om de dagelijkse leiding van de IVBO waar te nemen. In haar vrije tijd staat ze graag aan het fornuis.