Er zijn steeds meer multithematische fondsen te krijgen. Een van de nieuwkomers op de Belgische markt, het Delta Lloyd L Global Theme Fund, mikt op milieu, alternatieve energiebronnen, digitalisering (technologieaandelen), gezondheid en voedselveiligheid. De aandelen waaruit de beheerder kan kiezen, komen niet alleen uit Europa, maar uit de hele wereld. Hij kan dan ook inzetten op de opkomende landen, nog een favoriet thema van Cash. De prestatie van het fonds is ongeveer gelijk aan die van de concurrenten en is op te volgen op langere termijn. De beheerskosten zijn competitief.
...

Er zijn steeds meer multithematische fondsen te krijgen. Een van de nieuwkomers op de Belgische markt, het Delta Lloyd L Global Theme Fund, mikt op milieu, alternatieve energiebronnen, digitalisering (technologieaandelen), gezondheid en voedselveiligheid. De aandelen waaruit de beheerder kan kiezen, komen niet alleen uit Europa, maar uit de hele wereld. Hij kan dan ook inzetten op de opkomende landen, nog een favoriet thema van Cash. De prestatie van het fonds is ongeveer gelijk aan die van de concurrenten en is op te volgen op langere termijn. De beheerskosten zijn competitief. AD SCHELLEN. Het is aan te raden om binnen het aandelenluik van een klassieke portefeuille 75 tot 80 % te beleggen in drie of vier algemene fondsen die volgens verschillende stijlen beheerd worden, bijvoorbeeld value en groei. De overige 20 à 25 % mag belegd worden in producten die minder breed belegd zijn, bijvoorbeeld in één sector of land of in één of meerdere thema's. Het Global Theme Fund hoort bij die laatste groep. Dit soort fonds geeft uw aandelenluik een specifiek accent. Er is een beleggingshorizon van minstens acht jaar voor nodig. SCHELLEN. De wereld verandert voortdurend, soms wat sneller, soms wat trager. Wij zijn ervan overtuigd dat we een kritisch punt naderen waarop we in een stroomversnelling zullen geraken. Sommige bedrijven zullen daarvan kunnen profiteren, andere zullen achterblijven of verdwijnen. In de gezondheidssector bijvoorbeeld zal dat gebeuren. De babyboom begon in 1945. Het is dan ook vanaf 2010 dat het aantal 65-plussers sterk zal stijgen. Dat zal een toename met zich meebrengen van de uitgaven voor gezondheid en een grotere behoefte aan oplossingen om de kosten voor gezondheid te beperken, bijvoorbeeld via diagnostica en generische geneesmiddelen. We mogen ook niet vergeten dat de bevolking in de opkomende landen eveneens vergrijst. China heeft nu een politiek die gericht is op de uitwerking van een ziekteverzekeringssysteem. Daardoor zullen onder andere de stedelingen meer kunnen uitgeven aan consumptiegoederen, want ze zullen niet langer het merendeel van hun inkomsten moeten sparen om medische kosten te kunnen betalen als die zich voordoen. Tegelijkertijd zien we een evolutie op het vlak van het milieu. De klimaatconferentie in Kopenhagen was geen groot succes, maar mensen worden zich steeds meer bewust van het probleem. Zo hoorden we de termen 'duurzaam' en 'ecologische voetafdruk' een paar jaar geleden nauwelijks. Het lijkt er ook op dat we het ogenblik naderen waarop milieuvriendelijker produceren - waterzuivering, recyclage enzovoort - minder moeilijk of duur wordt dan verdergaan op de huidige manier. Dat laatste zou voor een crisis kunnen zorgen. Hetzelfde geldt voor alternatieve energie: die profiteert van de prijsstijgingen voor fossiele energiebronnen, die steeds zeldzamer worden, en van de wil van de industrielanden om minder afhankelijk te worden van het Midden-Oosten. In de jaren '70, op het hoogtepunt van de energiecrisis, was de vraag naar hernieuwbare energiebronnen groot. Maar daarna zijn we snel in onze oude gewoontes hervallen. Het verschil met vandaag is dat de productiekost voor bijvoorbeeld zonne-energie nu ongeveer duizend keer lager ligt dan toen. Ten slotte is ook de technologiesector geëvolueerd. De jaren '90 werden gekenmerkt door internet en draadloze technologie. Daarna kwam de dip van 2000-2002. Nu is technologie een rijpere industrie: de basisinfrastructuur is er en de groei komt van nieuwe toepassingen voor massaconsumptie en industrie. Bovendien hebben de aandelen uit de sector defensieve kwaliteiten: solide balansen, stevige winsten en redelijke waarderingen. De sector profiteert ook van de opkomst van de emerging markets. De CEO van Google verklaarde bijvoorbeeld dat binnen vijf jaar meer dan de helft van de websites in het Chinees zal zijn! SCHELLEN. Als basis hebben wij een derde toegewezen aan digitalisering, een derde aan gezondheid en een derde aan milieu en alternatieve energie. De laatste twee sectoren houden meer risico in. Die spreiding kan na verloop van tijd en volgens de prestaties schommelen, maar wij willen ze zeker niet ten gronde aanpassen. Tegelijkertijd is het volgens de marktomstandigheden mogelijk dat wij meer of minder defensieve keuzes maken binnen die thema's. Momenteel heeft een defensievere keuze de overhand. Wie optimistisch is, zal bijvoorbeeld mikken op batterijen voor elektrische voertuiten. Die technologie moet nog verder ontwikkeld worden en het is nog niet duidelijk welke onderneming de beste batterijen, die het best zullen verkopen, zal ontwikkelen. Dat blijft dan ook een gewaagde gok. Wie pessimistisch is, zal eerder mikken op producenten van LED-verlichting, zoals CREE. De producten bestaan al en wie aandelen van het bedrijf koopt, betaalt voor de waarde en huidige winst, niet voor onzekere resultaten. (C) Delta Lloyd L Global Theme Fund isin-code: LU0408576139Door Béatrice Denis20 à 25 % van de portefeuille mag belegd worden in fondsen die belegd zijn in bijvoorbeeld één sector of land of in één of meerdere thema's. Het Global Theme Fund is zo'n fonds. Ad Schellen